VODIČ za ispravno postupanje s otpadom – Grad Bakar

VODIČ za ispravno postupanje s otpadom – Općina Kostrena
VODIČ za ispravno postupanje s otpadom – Grad Kastav, Općina Viškovo, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Klana
Letak, upute za korištenje poluukopanih spremnika i elektroničkog ključa
Grad Bakar – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 06.03.2023. – 30.06.2023.
Općina Kostrena – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 30.01.2023. – 30.04.2023.
Grad Kastav – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.03.2023. – 30.06.2023.
Općina Viškovo – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.03.2023. – 31.03.2023.
Općina Klana – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.
Općina Čavle – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.
Općina Jelenje – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.
Grad Rijeka – Oglas, raspored lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta za 2022. godinu
Grad Bakar – Oglas, raspored lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta za 2022. godinu
Brošura Riperaj
Katalog autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci
Letak, ispravno odvojite otpad u kući
Grad Rijeka – Oglas, spremnici za otpadno jestivo ulje iz kućanstva