KD Čistoća – vodič za ispravno postupanje s otpadom
Grad Kastav – Letak, upute za korištenje poluukopanih spremnika i elektroničkog ključa
Općina Viškovo – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 29.08.2022.-31.12.2022.
Općina Čavle – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.07.2022.-31.12.2022.
Općina Klana – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.07.2022.-31.12.2022.
Općina Jelenje – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.07.2022.-31.12.2022.
Grad Rijeka – Oglas, raspored lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta za 2022. godinu

Grad Bakar – Oglas, raspored lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta za 2022. godinu
Letak, ispravno odvojite otpad u kući
Grad Rijeka – Oglas, spremnici za otpadno jestivo ulje iz kućanstva
Brošura Riperaj
Katalog autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci