Edukativna akcija KD Čistoća d.o.o. Rijeka koje je u suradnji s tvrtkom Linit design d.o.o osmislilo specijaliziranu drvenu didaktičku igračku namijenjenu djeci  predškolskog uzrasta u svrhu edukacije o odvojenom prikupljanju otpada koju provode djelatnici KD Čistoća d.o.o. Rijeka u podcentrima DV Rijeka.

Svrha edukacije je poticanje ekološke svijesti od najranije dobi djeteta i usvajanje zdrave navike ispravnog postupanja s otpadom te razvoj motoričkih sposobnosti kod djece. Didaktička igračka izrađena je od prirodnog materijala – drva i bojana je eko-bojama.

Edukativne aktivnosti su se krenule provoditi krajem studenog 2019., a provode se u DV More, DV Sušak te u predškolskim ustanovama na područjima gdje KD Čistoća d.o.o. gospodari otpadom.