Registar ugovora javne nabave

Elektronički oglasnik javne nabave RH

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, objavljuje se na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Objave su dostupne na poveznici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za pretraživanje objava javne nabave, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u lijevom izborniku kliknite na „Tražilica objava – Jednostavna (javna nabava)” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom RIJEKA.

Potporne funkcije – Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije za Komunalno društvo Čistoća obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. koji su ovlašteni pripremati, objedinjavati i provoditi postupke nabave za KD Čistoća d.o.o..

  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Između ostaloga na web stranicama Poslovnih sustava objavljeni su natječaji i nabave za Komunalno društvo Čistoća.