Na području gradova Bakar, Kastav i Kraljevica te općina Klana, Jelenje, Viškovo, Kostrena i Čavle u potpunosti je implementiran individualizirani sustav prikupljanja otpada.

Od 02.01.2024. godine, u gradu Rijeci započinje individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada sukcesivno po mjesnim odborima.

U sklopu ovoga sustava svim su korisnicima dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime se osigurava kontrola nad vlastitim otpadom, sprječava neovlašteno korištenje spremnika te utječe na količinu i kvalitetu odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodjeljuju se vlastiti spremnici za otpad – zeleni spremnik za odlaganje preostaloga (miješanog) komunalnog otpada, plavi spremnik za odlaganje papira i kartona te žuti spremnik za odlaganje plastike, metala i višeslojne ambalaže.

Korisnicima koji žive u višestambenim zgradama dodjeljuju se zajednički spremnici kojima pristup imaju samo stanari kojima su spremnici namijenjeni. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova pojedinih kućanstava, određen je potreban volumen spremnika te broj odvoza.

Na javnim površinama za sve korisnike ostaju samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla, tekstila i obuće te otpadnog jestivog ulja.