Od 01.03.2022. godine, na području Općine Čavle započelo je korištenje dodijeljenih individualnih plavih i žutih spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Na javnim površinama se nalaze zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.
Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim
prikupljanjem na Vašoj adresi.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavlja se sukladno rasporedima u nastavku:

Mape naselja s rutama odvoza otpada:

Čavle-Marinci, zona 1
Čavle-Mavrinci, zona 2
Čavle – Mavrinci, zona 3
Čavle – Mavrinci, zona 4
Čavle – Buzdohanj, zona 1
Čavle – Buzdohanj, zona 2
Čavle – Buzdohanj, zona 3
Čavle – Cernik, zona 1
Čavle – Cernik, zona 2
Čavle – Cernik, zona 3
Čavle – Podrvanj, zona 1
Čavle – Podrvanj, zona 2
Čavle – Podčudnič, zona 1
Čavle – Podčudnič, zona 2
Čavle – Podčudnič, zona 3
Čavle – Zastenice, zona 1
Čavle – Zastenice, zona 2
Čavle – Grobnik, zona 1
Čavle – Grobnik, zona 2
Čavle – Grobnik, zona 3
Čavle – Grobnik, zona 4
Čavle – Čavle, zona 1
Čavle – Čavle, zona 2
Čavle – Čavle, zona 3
Čavle – Ilovik
Čavle – Soboli, zona 1
Čavle – Soboli, zona 2
Čavle – Soboli, zona 3
Čavle – Soboli, zona 4
Čavle – Soboli, zona 5
Čavle – Soboli, zona 6