Od 02.01.2024. godine, u gradu Rijeci na području mjesnih odbora Draga, Orehovica, Pašac, Sveti Kuzam i Svilno započinje korištenje dodijeljenih individualnih spremnika za komunalni otpad. Na javnim površinama ostati će samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.

Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim prikupljanjem na Vašoj adresi.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavljat će se sukladno rasporedu i karti ruta u
nastavku.

MO Pašac
MO Pašac
MO Pašac
MO Pašac
MO Svilno
MO Svilno
MO Svilno
MO Orehovica
MO Orehovica
MO Orehovica
MO Orehovica
MO Draga
MO Draga
MO Draga
MO Draga
MO Draga
MO Draga
MO Draga
MO Sveti Kuzam
MO Sveti Kuzam
MO Drenova – granično područje
MO Gornja Vežica – granično područje
MO Gornja Vežica – granično područje