Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Kao i reciklažna dvorišta ili spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, i mobilna reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom.

Na području grada Rijeke određeno je ukupno 24 lokacije na kojima će se tijekom godine nalaziti mobilna reciklažna dvorišta. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište nalazi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Uz dva mobilna reciklažna dvorišta u Rijeci, KD Čistoća upravlja i s jednim mobilnim reciklažnim dvorištem na području grada Bakra.

U gradu Rijeci se nalaze dva tipa mobilnih reciklažnih dvorišta:

Samostalno mobilno reciklažno dvorište Rijeka

Radno vrijeme
0-24

TERMINI I LOKALITETI postave Samostalnog mobilnog reciklažnog dvorišta od 1. siječnja 2024. do 10. siječnja 2025. godine.

Kategorije otpada:

 •  staklo
 • lijekovi
 • baterije
 • papir
 • tekstil
 • sitni EE otpad
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • plastika
 • tetra ambalaža
 • metal
 • ambalaža opasnih tvari

Mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom

Radno vrijeme
ponedjeljkom i utorkom: 09.00-17.00
srijedom, četvrtkom i petkom: 08:00-16:00
subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno

Telefon: +385 91 226 0258

TERMINI I LOKALITETI postave Mobilnog reciklažnog dvorišta s djelatnikom od 1. siječnja 2024. do 10. siječnja 2025.

Kategorije otpada:

 • papir i karton
 • ambalaža od plastike, metala i stakla
 • tetra ambalaža
 • ostala plastika
 • staklo i metali
 • tekstil
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje
 • tinta
 • toneri
 • ljepila
 • smole
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna)
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • EE otpad
 • fluorescentne i štedne žarulje

Mobilno reciklažno dvorište Grada Bakra

Radno vrijeme:
ponedjeljkom i utorkom: 09:00-17:00
srijedom, četvrtkom i petkom: 08:00-16:00
subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno

TERMINI I LOKALITETI na kojima nalazi Mobilno reciklažno dvorište Grada Bakra.

Kategorije otpada:

 • sitni ee otpad
 • fluorescentne cijevi
 • baterije
 • akumulatori
 • lijekovi
 • ambalaža od opasnih tvari
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • boje
 • ljepila
 • smole
 • jestiva i motorna ulja
 • plastična, metalna i višeslojna (tetra) ambalaža
 • toneri
 • staklena ambalaža
 • odjeća i obuća
 • papir i karton