Od 30.01.2023. godine, na području Općine Kostrena započelo je korištenje dodijeljenih individualnih spremnika za komunalni otpad.

Na javnim površinama nalaze se zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.

Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad  besplatnim prikupljanjem na Vašoj adresi.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavlja se sukladno rasporedu i karti ruta u nastavku:

Kalendar odvoza za subjekte Ina rafinerija i brodogradilište Viktor Lenac:

Martinšćica, Vrh Martinšćice
Glavani
Šubati, Raspelje
Žurkovo, Šodići, Elvira Vrha, Kostrenskih boraca, Suzanićev put
Žuknica, Doričići
Rožići
Sveta Lucija, Plešići
Rožmanići, Dujmići, Maričići
Randići, Trg sv. Barbare
Šoići
Urinj
Šetalište kostrenskih pomoraca, Stara voda
J. Šarinića, Ž. Cepulića, Paveki, D. Medanića, Ž. Pezelja