Javna usluga

Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo za gradove Bakar, Kastav, Kraljevicu i Rijeku te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Koncesija

KD Čistoća d.o.o. je ovlašteni koncesionar za obavljanje gospodarske djelatnosti čistoće – prihvata i otpreme krutog otpada na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj.

Cjenik za prihvat, otpremu i zbrinjavanje neopasnog krutog otpada na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj