KD Čistoća Rijeka je 2017. godine na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac pustilo u pogon postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina.

Sanirano odlagalište Viševac nekada je bila duboka vrtača koja je korištena za odlaganje komunalnog otpada u razdoblju od 1964. pa do kraja 2011. godine. U tom je razdoblju ondje odloženo približno 2 milijuna metara kubičnih otpada.

Nakon prestanka odlaganja intenzivno se krenulo s aktivnostima sanacije koju su sufinancirali Grad Rijeka te općine i gradovi Riječkog prstena i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sanacija je provedena na način da je preko odlagališta napravljena nepropusna prekrivka na koju je nanesen sloj zemlje te je cijela površina uređena i zatravljena, izgrađena je monitoring stanica za kontrolu kakvoće zraka i ambijentalne buke, obodni protupožarni put te postavljena zaštitna ograda. Nadalje, izgrađen je i sustav za prikupljanje i odvodnju procjednih voda te su po cijeloj površini odlagališta Viševac izbušena 52 plinska bunara za sigurnu ekstrakciju odlagališnog plina koji se provodi do postrojenja za spaljivanje plina na dvije plinske baklje. Upravo temeljem zbrinute količine odlagališnog plina na navedenim bakljama, razmatrana je mogućnost energetskog iskorištavanja odlagališnog plina za proizvodnju električne energije i dodatnog smanjenja utjecaja istog na okoliš.

Naime, na odlagalištima komunalnog otpada, razgradnjom organske komponente stvara se odlagališni plin čiji je najvažniji sastojak metan. Kao jedan od najučinkovitijih načina smanjenja njegova utjecaja na okoliš je smanjenje emisije plina, spaljivanjem na bakljama ili, kao u ovom slučaju, korištenjem za proizvodnju električne energije.

Ovakvim korištenjem odlagališnog plina smanjena je emisija odlagališnih plinova te je postignuta energetska učinkovitost budući da se odlagališni plin koristi u proizvodnji električne energije

Ovakvim korištenjem odlagališnog plina, koji bi inače bio spaljivan, smanjena je emisija odlagališnih plinova te je postignuta energetska učinkovitost budući da se odlagališni plin koristi u proizvodnji električne energije. Također, projekt Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog stanovništva. Postrojenje je snage 1,2 MW.

Projekt izgradnje Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina u skladu je s europskom inicijativom Sporazuma gradonačelnika, koji je pokrenula Europska komisija i čiji je potpisnik i Grad Rijeka, a s kojim se obvezuje na poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime, odnosno svođenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru.