Integrirani sustav odvojenog prikupljanja otpadom

Komunalno društvo Čistoća Rijeka u potpunosti je uvelo integrirani sustav odvojenog prikupljanja otpada još 2015. godine i to postavljanjem ukupno 7.500 vizualno obilježenih spremnika – Otpadnika za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada – papira, stakla te metalne, plastične i višeslojne ambalaže na cijelom području gospodarenja otpadom. Na taj način svim je krajnjim korisnicima omogućeno adekvatno zbrinjavanje vrijednih vrsta otpada na mjestu nastanka. Uz ovo, valja istaknuti i 600 dodijeljenih kompostera za kućnu uporabu. Tu je i gotovo 100 spremnika za tekstil, odnosno staru odjeću i obuću. Sav se preostali miješani komunalni otpad predaje na daljnju obradu u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Reciklažna dvorišta

Također, KD Čistoća upravlja s pet reciklažnih dvorišta – Centralnim reciklažnim dvorištem Mihačeva draga, Reciklažnim dvorištem Pehlin, Reciklažnim dvorištem u Ulici Jože Vlahovića, Reciklažnim dvorištem Podhum i Reciklažnim dvorištem Urinj – odakle se, kao i iz spremnika za reciklabilne frakcije – Otpadnika – odvojeno prikupljeni otpad predaje na daljnje postupke oporabe ovlaštenim koncesionarima. Uz navedena reciklažna dvorišta, KD Čistoća upravlja i s tri mobilna reciklažna dvorišta, od čega dva u Rijeci te jedno u Bakru i to kako bi građanima dodatno omogućili što jednostavnije zbrinjavanje što više različitih vrsta posebnih kategorija otpada.

Poluukopani spremnici

Poluukopani spremnici su također novost u zbrinjavanju otpada na području Grada Rijeke, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te uz povećani kapacitet, i očuvanje okoliša. Od 2016. postavljeni su i prvi poluukopani spremnici na lokalitetima na Rivi, Zanonovoj ulici, na Rivi u blizini križanja s ulicom Ignacija Henckea te na Rivi Boduli. Namjera je stvaranje mreže poluukopanih spremnika u gustom urbanom tkivu grada Rijeke, a njihova je prednost u većem kapacitetu spremnika nego onih nadzemnih, što zahtijeva rjeđe pražnjenje, odnosno značajno manju potrošnju vremena, vozila, ljudstva, opreme i energenata. Naravno, nije nevažno istaknuti da poluukopani spremnici štede izuzetno gust i vrijedan gradski prostor.

Pametni spremnici

Uz ostalo, na riječkim ulicama su postavljeni pametni spremnici za otpad, koji sami dojavljuju kada su spremni za pražnjenje, pune se sunčevom energijom, a uz to, na njima su likovna djela riječkih umjetnika, čime su i spremnici za otpad zapravo postali dio urbanog identiteta grada. Naime, taj pametni modularni spremnik, ovisno o vrsti i kapacitetu, omogućava prikupljanje miješanog ili reciklabilnog otpada, ima ugrađen senzor koji mjeri popunjenost spremnika i podatke u realnom vremenu te sam dojavljuje kada je spreman za pražnjenje.

Osim toga, pametni spremnici imaju snažnu prešu za komprimiranje otpada, koja im omogućuje odlaganje pet do sedam puta veće količine otpada od uobičajenih spremnika otpada. Pametni spremnici, također, svu energiju dobivaju iz sunčeve energije jer imaju fotonaponski panel, zbog čega se mogu postavljati i na lokacijama, na kojima nema dodatnog napajanja. Samo sat sunčeve energije omogućuje im mjesec dana rada, a dovoljna je čak i indirektna sunčeva svjetlost. Zbog svega toga, pametni spremnici značajno štede vrijeme, ljudski rad, energente, a i sami smanjuju onečišćavanje okoliša.

S obzirom da je riječ o najmodernijoj tehnologiji i spremnicima kakve koriste najrazvijeniji gradovi Europe i svijeta, s ovim je Rijeka ponovno prepoznata kao pametan grad, koji vodi računa i o odvajanju otpada i o korištenju najnovijih tehnologija. Kao i u slučaju poluukopanih spremnika, predviđeno je širenje i nadogradnja postojeće mreže.