Zatvori

Zbrinjavanje otpada

Prikupljanje otpada ''od vrata do vrata''

Raspored odvoza otpada iz individualnih spremnika u jedinicima lokalne samouprave.

Otpadnici

Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira, stakla te plastike, metala i višeslojne ambalaže.

Glomazni otpad

KD Čistoća na cijelom području djelovanja korisnicima kategorije kućanstvo nudi mogućnost besplatnog odvoza glomaznog otpada kao i mogućnost individualnog odvoza o vlastitom trošku.

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. KD Čistoća trenutno upravlja s pet reciklažnih dvorišta.

Mobilna reciklažna dvorišta

Pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Spremnici za tekstil i obuću

Na području djelovanja KD Čistoća Rijeka, građanima su na raspolaganju specijalizirani bijeli spremnici za prikupljanje otpadnog tekstila, odjeće i obuće.

Spremnici za staklo

Na području djelovanja KD Čistoća Rijeka, građanima su na raspolaganju specijalizirani bijeli spremnici za prikupljanje staklene ambalaže.

Spremnici za jestiva ulja

Spremnicima za sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva korisnicima se pruža dodatna mogućnost odlaganja ove vrste otpada.

Poluukopani spremnici

Veći kapacitet poluukopanih spremnika kao i tehnologija skaldištenja otpada doprinosi manjoj potrošnji vremena, vozila, opreme i energenata.

Pametni spremnici

Pametni modularni spremnik za prikupljanje miješanog i reciklabilnog otpada.