Zatvori

Zbrinjavanje otpada

Prikupljanje otpada ''od vrata do vrata''

Raspored odvoza otpada iz individualnih spremnika u jedinicima lokalne samouprave.

Otpadnici

Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira, stakla te plastike, metala i višeslojne ambalaže.

Glomazni otpad

KD Čistoća na cijelom području djelovanja svim korisnicima nudi mogućnost besplatnog odvoza glomaznog otpada kao i mogućnost individualnog odvoza o vlastitom trošku.

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. KD Čistoća trenutno upravlja s pet reciklažnih dvorišta.

Mobilna reciklažna dvorišta

Pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Spremnici za tekstil i obuću

Na području djelovanja KD Čistoća Rijeka, građanima su na raspolaganju specijalizirani bijeli spremnici za prikupljanje otpadnog tekstila, odjeće i obuće.

Spremnici za staklo

Na području djelovanja KD Čistoća Rijeka, građanima su na raspolaganju specijalizirani bijeli spremnici za prikupljanje staklene ambalaže.

Poluukopani spremnici

Veći kapacitet poluukopanih spremnika kao i tehnologija skaldištenja otpada doprinosi manjoj potrošnji vremena, vozila, opreme i energenata.

Pametni spremnici

Pametni modularni spremnik za prikupljanje miješanog i reciklabilnog otpada.