1952.

Osnovana je Čistoća Rijeka

Odlukom Nadzornog odbora grada Rijeke, kao gradska ustanova za održavanje čistoće, zelenila i kupališta

1956.

Prvi obveznici plaćanja

Odvoz kućnog otpada obuhvaća uži centar grada te tada građani postaju obveznici plaćanja odvoza kućnog otpada

1964.

Viševac

Otvara se odlagalište neopasnog otpada Viševac

1962.-1972.

Odvoz u cijelom gradu

Odvoz otpada se organizira na cijelom gradskom području

1972.-1982.

Priključuje se i prigrad

Djelatnost odvoza otpada proširuje se na prigradsko područje

1997.

150 spremnika

150 spremnika tzv. zvona za staklo

1998.

Spremnici za papir

80 plavih spremnika za PAPIR

2002.

Spremnici za PET

20 žičanih spremnika za PET

2003.-2004.

Ekootoci

200 setova ekootoka sa spremnicima za papir, staklo, pet i Al-FE

2013.-2015.

Integrirani sustav odvojenog prikupljanja otpada

Uvođenje integriranog sustava odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu

2015.

Mobilna reciklažna dvorišta

Uvedena mobilna reciklažna dvorišta

2017.

Proizvodnja električne energije

Na saniranom odlagalištu neopasnog otpada Viševac pušteno u pogon Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina

2019.

Riperaj

Otvoren Riperaj, centar za popravljanje predmeta za svakodnevnu upotrebu

Riječka Čistoća na povijesnim fotografijama