Staklena ambalaža prikupljena iz SPREMNIKA ZA STAKLO vrijedna je sirovina koja ima mogućnost potpunog recikliranja bezbroj puta te je stoga jedan od prioritetnih materijala kod odvojenog prikupljanja. Odvajanjem i recikliranjem staklene ambalaže osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.) te ušteda odlagališnog prostora, uz smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla, a energija ušteđena recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata.

DA, možete odložiti:

 • staklene boce i staklenke svih boja

NE, nikako ne odložiti:

 • prozorska, automobilska, kristalna, optička, armirana i laboratorijska stakla i staklenu vunu
 • žarulje i flourescentne svjetiljke
 • porculanske i keramičke predmete

Prije odlaganja potrebno je:

 • staklenu ambalažu adekvatno isprazniti i isprati
 • ukloniti čepove i ostale nepoželjne tvari

Lokacije spremnika za staklo:

Grad Rijeka

MO DRAGA

 • Brig 45
 • Brig 71/13
 • Pod Ohrušvom 15
 • Tijani 12

MO GRBCI

 • Dražička 11
 • Marije Grbac – košićevac 1- kod parkirališta
 • Marije Grbac 40
 • Plitvička 15 – nasuprot k.br.
 • Primorska 3c

MO GORNJI ZAMET

 • Bartolovo – Bilogorska – raskrižje
 • Bogomira Ćikovića Marčeva – kod igrališta, nasuprot POS-ovih stanova
 • Bože Starca Jurićeva – kod Baptističke crkve
 • Josipa Lenca Spodolčeva 1
 • Josipa Mohorića 20
 • Josipa Mohorića  19
 • Milice Jadranić 14c
 • Plješivička 15 – nasuprot k.br.
 • Soldanac 10
 • Vladivoja Milivoja Lenca – Ante Mandića
 • Vladivoja Milivoja Lenca –  Josipa Mohorića – Milice Jadranić – raskrižje kod restorana Morčić

MO OREHOVICA

 • Kalina 20
 • Kalina 19

MO PAŠAC

 • Balde Fućka 102

MO PEHLIN

 • Androv breg – nasuprot k.br.20
 • Androv breg – nasuprot k.br.32
 • Androv breg – nasuprot k.br.6b
 • Baretićevo – nasuprot k.br.37
 • Baretićevo – nasuprot k.br.7
 • Blažićevo c – nasuprot k.br.44/46
 • Ćićarijska – kod rotora
 • Hosti – nasuprot k.br.112
 • Hosti – nasuprot k.br.16
 • Hosti 73a
 • Hosti 89
 • Minakovo – Blažićevo c – raskrižje
 • Minakovo 6
 • Pehlin 12- kod autobusne stanice
 • Pehlin 64
 • Pletenci 23 – nasuprot lokacije nadzemnih, spremnika
 • Pletenci 30 – nasuprot lokacije nadzemnih spremnika, raskrižje
 • Pletenci 6A
 • Tići 22 I – kod DI, lokacija nadzemnih spremnika
 • Turkovo 35
 • Turkovo 40/2- kod Doma zdravlja
 • Turkovo – okretište autobusa

MO SRDOČI

 • Andrije Mohorovičića kod k.br. 9,11
 • Ante Modrušana 11
 • Ante Modrušana 32a
 • Ante Modrušana 40
 • Antuna Branka Šimića 56
 • Baćići 20
 • Bartola Kašića 18
 • Dobriše Cesarića 16
 • Dragutina Tadijanovića 1
 • Dražice Zamet – kod k.br. 131
 • Dražice Zamet – kod k.br. 135,136
 • Gustava Krkleca 21
 • Gustava Krkleca 6
 • Ive Vojnovića 1a
 • Kurirski put 25
 • Kurirski put 9
 • Markovići 24
 • Mate Lovraka – nakon kružnog toka
 • Mate Lovraka 14
 • Mate Lovraka 2
 • Miroslava Krleže – iznad k.br. 3b
 • Murini 11a
 • Srdoči 66 – nasuprot k.br.
 • Tina Ujevića 19
 • Tina Ujevića 2
 • Tina Ujevića 45
 • Tonžino 8a

MO SVETI KUZAM

 • Sveti Kuzam 38
 • Sveti Kuzam 17

MO SVILNO

 • Grbaste 52
 • Grbaste 80
 • Svilno 84
 • Tutnovo 5

MO ŠKURINJE

 • Škurinjska cesta 8
 • Škurinjska cesta 58
 • Tibljaška cesta 32, okretište

MO ZAMET

 • Baredice 11
 • Becićeva 8
 • Bože vidasa 26
 • Braće Baćić 1
 • Braće Baćić 33
 • Braće Cetina 17
 • Braće Cetina 8
 • Braće Monjac-Ludvetov breg 2a
 • Ćirila Kosovela 9
 • Diračje 88 – kod okretišta
 • I. Ćikovića Belog – kod autobusnog okretišta
 • Ludvetov breg 18
 • Mirka Jengića 40 – nasuprot k.br.
 • Petra Jurčića 22- nasuprot dječjeg igrališta
 • Petra Jurčića 7 – nasuprot dječjeg igrališta
 • Zametska 59- iznad trgovine ‘Lidl’

MO BRAJDA DOLAC

 • RIVA 1 (POLUUKOPANI)
 • RIVA 10 (POLUUKOPANI)
 • RIVA 4 (POLUUKOPANI)
 • RIVA BODULI 1 (POLUUKOPANI)

MO VOJAK

 • DRAGE ŠĆITARA 15
 • DRAGE ŠĆITARA 16
 • DRAGE ŠĆITARA 32 (POLUUKOPANI)
 • NIKE KATANURA 10
 • NIKE KATANURA 12
 • MAROHNIĆEVA 4
 • BRAĆE HORVATIĆA 5

MO PODVEŽICA

 • M. KONTUŠA 4 (POLUUKOPANI)
 • TUHOBIČKI  USPON 3
 • TUHOBIČKI USPON 2

MO GORNJA VEŽICA

 • KAČJAK 16
 • BRAĆE RUŽIĆ 5
 • TOME STRIŽIĆA 6
 • VJEKOSLAVA DUKIĆA 2
 • SVETI KRIŽ 15
 • SVETI KRIŽ 8
 • SVETI KRIŽ 22 -24
 • SVETI KRIŽ 30
 • RATKA PETROVIĆA 68
 • RATKA PETROVIĆA 25 – 27
 • RATKA PETROVIĆA 27
 • RATKA PETROVIĆA 36 – 38
 • RATKA PETROVIĆA 50
 • RATKA PETROVIĆA 80
 • RATKA PETROVIĆA 4 (6)
 • RATKA PETROVIĆA 20
 • BRIG 79 A
 • BRIG 1
 • FRANJE BELULOVIĆA – ŠKOLA
 • GORNJA VEŽICA 22 – nasuprot
 • FRANJE BELULOVIĆA 8
 • FRANJE BELULOVIĆA 10
 • FRANJE BELULOVIĆA 20 C
 • FRANJE BELULOVIĆA 22
 • FRANJE BELULOVIĆA 12
 • FRANJE BELULOVIĆA 14
 • FRANJE BELULOVIĆA 16
 • BRAĆE STIPČIĆ 31A
 • ZDRAVKA KUČIĆA 3
 • ZDRAVKA KUČIĆA 7
 • ZDRAVKA KUČIĆA 9
 • ZDRAVKA KUČIĆA 21
 • ZDRAVKA KUČIĆA 28
 • BRAĆE PAVLINIĆ 3
 • BRAĆE PAVLINIĆ 28

Grad Bakar

 • HRELJIN 150
 • HRELJIN 179
 • HRELJIN 216
 • HRELJIN 229
 • HRELJIN 267
 • HRELJIN 17
 • HRELJIN 293
 • HRELJIN 295
 • KLANAC 175/3
 • KRASICA 298B
 • KRASICA 47A
 • KRASICA 230A
 • KRASICA 278
 • KUKULJANOVO 195A
 • KUKULJANOVO 205
 • MEJA GAJ 82
 • MEJA GAJ 40
 • MEJA GAJ 68
 • MEJA GAJ 89B
 • MEJA GAJ 135B
 • MEJA GAJ 173
 • MEJA GAJ 176
 • MELNICE 89
 • NAUTIČKA 3/1
 • PLASE 193A
 • PLASE 199
 • PRAPUTNJAK 16 – restoran Bujan, parking
 • PRAPUTNJAK 100
 • PRAPUTNJAK 172
 • PRAPUTNJAK 205
 • RUŽIĆ SELO 125A
 • SVETI KUZAM 53
 • ŠKRLJEVO 44
 • ŠKRLJEVO 59
 • ŠKRLJEVO 80
 • ŠKRLJEVO 100
 • ŠKRLJEVO 160
 • ŠKRLJEVO 217
 • ŠKRLJEVO 311
 • ZLOBIN 25
 • ZLOBIN 66
 • ZLOBIN 103
 • ZLOBIN 157 – pored Doma kulture

Općina Čavle

 • BAJČEVO SELO 2
 • BOBOVAC 4
 • CERNIK ,CIPICA 17
 • CERNIK ,CIPICA nasuprot ULICE GAJ
 • CERNIK 24, TRAFOSTANICA
 • CERNIK, TRG ANTIFAŠISTIČKIH BORACA 1
 • ČAVJA 17 ,
 • ČAVJA 36 - nasuprot DRUŠTVENOG DOMA
 • ČAVJA 57 -RESTORAN SANDI
 • ČAVLOVO SELO 9
 • DOLNJA CESTA 43, RESTORAN
 • FRLANSKA LIŠČEVICA KBR.9 - nasuprot
 • HALOVAC 26A
 • HARTERAŠKA 2
 • JAKLA,HRASTENICA 44
 • KOSORCI 33
 • KRENOVAC 1
 • MAVRINCI , RAVAN 4A
 • MAVRINCI, BAĆINA 6
 • MIKEJI BB BUS STANICA
 • RAKOVO SELO 2, VISOČJE -TRAFOSTANICA
 • RAKOVO SELO 30 - KOD DJEČJEG IGRALIŠTA
 • SOBOLI 21
 • ZASTENICE 56
 • ZASTENICE- JEZERO 17
 • ŽEŽELOVO SELO 24
 • ŽUBROVO SELO 15

Općina Jelenje

 • BOROVIČKA 3
 • BRNELIĆI 8
 • CENTAR DRAŽICA , DRAŽIČKIH BORACA 64/7 - PARKIRALIŠTE
 • JELENJE 112, JELENJE
 • KUKULJANI 2
 • LUBARSKA 18
 • LUKEŽI 56 - nasuprot
 • OKRŠAJ 77
 • PLANINSKA 51
 • PODHUM 16A - KOD DJEČJEG IGRALIŠTA
 • PODHUM 303A
 • PODHUM 320B
 • PODHUM 80 (STARI PODHUM)
 • PODKILAVAC 23A
 • PODKILAVAC 85
 • PODKILAVAČKA 16
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE PODHUM
 • STOLAC 11
 • ŠKOLSKA 2
 • TRNOVICA 16
 • ZORETIĆI 27

Grad Kastav

 • BELIĆI 1
 • BRESTOVICE 22
 • BRESTOVICE 15
 • BRESTOVICE 34 - nasuprot
 • BRNČIĆI 34
 • ĆIKOVIĆI 28
 • FRLANI 22
 • GORNJI TURKI 21
 • JURČIĆI 42
 • JELUŠIĆI 38
 • JURČIĆEVA 10
 • JURČIĆI 60/A
 • JURJENIĆI 1
 • JURJENIĆI 58
 • KRAJEVAC 21
 • KUDEJI 6 - nasuprot autobusnog stajališta
 • NA BRDEH 40
 • NN ĆIKOVIĆI 173
 • NN ĆIKOVIĆI 42
 • RUBEŠI 127
 • RUBEŠI 17
 • RUBEŠI 82
 • RUBEŠI 183/ E
 • RUBEŠI 181
 • SPINČIĆI 132
 • SPINČIĆI 158 - nasuprot
 • SPINČIĆI 64a - kod trgovine
 • ŠPOROVA JAMA 2
 • TIJANOVO 1 - kod dječjeg igrališta
 • TRINAJSTIĆI 10
 • TRINAJSTIĆI 97
 • TRINAJSTIĆI 46
 • TUHTANI 8 - nasuprot
 • ŽEGOTI 24

Općina Klana

 • BREZA 12
 • KALUŽICA 51
 • KLANA 179 - 186 KOD POŠTE
 • KLANA 19
 • KLANA 243, CENTAR KOD ŠKOLE NA BUS STANICI
 • KLANA 33, CENTAR KOD OPĆINE
 • LISAC, KOD IGRALIŠTA
 • STUDENA 4 - CENTAR KOD DUĆANA
 • STUDENA 17
 • ŠKALNICA 20E , OKRETIŠTE AUTOBUSA

Općina Kostrena

 • GLAVANI 42A
 • GLAVANI 78C - nasuprot
 • KOSTRENSKIH BORACA 3 - nasuprot
 • MARAČIĆI 6 - nasuprot
 • PLEŠIĆI 12
 • RANDIĆI 53
 • ROŽIĆI 12
 • ROŽMANIĆI 1B
 • SVETA LUCIJA 4 - nasuprot
 • SVETA LUCIJA 51a
 • ŠODIĆI 27H, OKRETIŠTE
 • ŠOJIĆI 53
 • ŠOJSKA 32
 • VRH MARTINŠČICE 65
 • ŽARKA PEZELJA 12 - nasuprot
 • ŽARKA PEZELJA 22 - nasuprot
 • ŽUKNICA 1A - parkiralište Osnovne škole
 • ŽUKNICA 25
 • ŽUKNICA 54G

Grad Kraljevica

 • BAKARAC 66 - nasuprot
 • BAKARAC 90B
 • BANJ 1A
 • BOBUŠI 1
 • BRAJCI 2
 • BURIĆEVA 13B
 • BURIĆEVA 27
 • BURIĆEVA 3C
 • BURIĆI 2
 • ČABRIJANI 8
 • FARA 29 - nasuprot
 • GORNJE SELO 38
 • GRMANI 1
 • HOMOLIĆEVO 1
 • IVANA JAKOVČIĆA /VRTIĆ 17
 • IVANA JAKOVČIĆA 19
 • IVANA JAKOVČIĆA 4
 • KLANČINA 10
 • KLANČINA 3
 • MALI DOL 19A
 • MALI DOL 68
 • OBALA KRALJA TOMISLAVA 6
 • OŠTRO 14
 • PODBANJ 1
 • PODFARA 4 - nasuprot
 • SISAČKA 3
 • SUŠILO 1
 • ŠKOLSKA 8
 • ULICA ČRIŠNJEVO BB
 • ULICA KALINA 1 - kod dućana
 • ULICA ROVINA 1
 • VELI DOL 100
 • VELI DOL 6 - nasuprot
 • VLADIMIRA NAZORA 25

Općina Viškovo

 • BENAŠI 12-18
 • BENČANI 19 - nasuprot
 • BEZJAKI 9B
 • BLAŽIĆI 18
 • BRNASI 12
 • BRTUNI 30 - nasuprot
 • BUJKI 4
 • BUJKI 38 PP
 • DONJI JUGI 15
 • DONJI SROKI 8
 • FERENCI 39
 • FURIĆEVO 43 - nasuprot
 • FURIĆEVO 13 - nasuprot
 • GARIĆI 3
 • GLOBIĆI 1
 • GORNJI JUGI 20
 • GORNJI JUGI 3
 • GORNJI SROKI 133
 • GORNJI SROKI 126 - nasuprot
 • GORNJI SROKI 12
 • GORNJI SROKI 109 - nasuprot
 • JURAŠI 16
 • KOSI 42 - nasuprot
 • KOSI 62 - nasuprot
 • LUČINIĆI 28A
 • MARČELJI 18 - nasuprot
 • MARČELJI 35 / VRTAČE
 • MARČELJI 94
 • MARČELJI 103 - nasuprot
 • MARIĆEVA DRAGA 20 - nasuprot
 • MARINIĆI 156
 • MARINIĆI 34 B
 • MARINIĆI 140B
 • MARINIĆI 142 - nasuprot
 • MARINIĆI 17A
 • MARINIĆI DRAGA 19A
 • MAVRI 1E - nasuprot
 • MAVRI 46
 • MAVRI 30
 • MLADENIĆI 78 - nasuprot
 • MLADENIĆI 112
 • MLADENIĆI 103
 • MLADENIĆI 12
 • MUČIĆI 67
 • PEŠČIĆIĆI 6
 • PETRCI 20
 • PETRCI 43
 • POGLED 18 - kod igrališta
 • POGLED 38
 • RONJGI 1 - nasuprot
 • SARŠONI 81 - nasuprot
 • SARŠONI 19
 • SKVAŽIĆI 19
 • STRAŽA 54
 • STRAŽA 108
 • STRAŽA 33
 • STUPARI 31 - nasuprot
 • STUPARI 23B
 • ŠIROLI 25
 • TRTNI 99C
 • TRTNI 112 - nasuprot
 • TRTNI 92
 • VALJANI 1
 • VIŠKOVO 81 - nasuprot
 • VIŠKOVO 49 - nasuprot
 • VIŠKOVO 61 - nasuprot
 • VIŠKOVO 40
 • VIŠKOVO 114
 • VOZIŠĆE 79
 • VOZIŠĆE 45
 • VOZIŠĆE 4
 • VRTAČE 39
 • VRTAČE 15 - nasuprot
 • ZORZIĆI 15 - nasuprot
 • ZORZIĆI 32 - nasuprot