Od 29.08.2022. godine na području Općine Viškovo započinje korištenje dodijeljenih individualnih zelenih spremnika za preostali miješani komunalni otpad te plavih i žutih spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Na javnim površinama se nalaze zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila te otpadnog jestivog ulja.
Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim
prikupljanjem na Vašoj adresi.

Upute za korištenje vrećica za biootpad

Pražnjenje individualnih spremnika te prikupljanje vrećica za biootpad obavlja se sukladno rasporedu i karti ruta u nastavku:

Marinići (Petrci, Blažići)
Marinići (Petrci, Straža, Lučinići, Plasi, Stupari)
Marinići (Štefani, Turkovo, Trampov breg)
Marinići (Draga, Mučići i Bezjaki)
Marinići (Marinići)
Viškovo (Milohni, Donji Jugi)
Viškovo (Gornji Jugi)
Viškovo (Kapiti, Furićevo, Juraši)
Viškovo (Viškovo)
Viškovo (Široli i Vozišće)
Viškovo (Dovičići, Brnasi)
Marčelji (Benaši, Melišća, Garići i Klići)
Marčelji (Mavri, Ilovica)
Marčelji (Vršak, Marčelji)
Marčelji (Vrtače, Pogled)
Marčelji (Pogled)
Sroki (Kulići, Valjani, Gornji Sroki)
Sroki (Pešćićići, Donji Sroki)
Saršoni (Skvažići i Benčani)
Saršoni (Lučići i Saršoni)
Saršoni (Ronjg i Marićeva draga)
Saršoni (Globići i Zorzići)
Mladenići (Trtni)
Mladenići (Mladenići)
Mladenići (Brtuni, Biškupi, Bujki)
Kosi (Ferenci)
Kosi (Kosi)
Rijeka, Drenova (Benčani)