Korisnik: Komunalno društvo ČISTOĆA d. o. o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom

Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultat projekta:

Projekt uključuje nabavu specijalnog vozila s dizalicom i sustavom za sabijanje odvojeno prikupljenog otpada iz raznih vrsta podzemnih, polupodzemnih i nadzemnih spremnika na javnim površinama, uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

U skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH te Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. utvrđeni su ciljevi i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planirana infrastruktura, oprema i uređaj potrebni za odvojeno sakupljanja otpada na izvoru. Upravo se nabavom vozila za odvojeno prikupljanje otpada doprinosi uspostavi cjelovitog i dobro povezanog sustava gospodarenja otpadom te zadanim ciljevima povećanja stope odvajanja otpada. KD Čistoća d.o.o. je davatelj javne usluge prikupljanja otpada na području 9 jedinica lokalne samouprave te navedeni Projekt provodi kako bi se povećala količina odvojeno prikupljenog otpada, ali i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sukladno važećoj regulativi te u skladu sa spomenutom Strategijom i Planom, obveza je povećati udio odvojeno sakupljenog otpada, a osiguranjem vozila, koje KD Čistoća d.o.o. u okviru ovog projekta nabavlja, uvelike će se povećati efikasnost prikupljanja vrijednih vrsta otpada iz podzemnih, polupodzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika na javnim površinama. Poboljšana učinkovitost bit će rezultat veće zapremine te sposobnosti komprimiranja prikupljenog otpada potisnom pločom u vozilu, a koju vozila za navedenu namjenu koja se trenutno koriste nemaju. Osim mogućnosti prikupljanja veće količine otpada tijekom jedne vožnje Projektom se uvelike racionalizira i optimizira poslovanje štedeći vrijeme, gorivo, ljudske resurse te smanjuje emisije onečišćujućih tvari u okoliš.

S obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, poticanjem smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, ponovne uporabe te povećanja odvojenog skupljanja otpada, kompleksan i dugoročan proces, u sklopu provedbe projekta provest će se i aktivnosti promocije tj. edukacije svih građana na području pružanja usluge KD Čistoća d.o.o. o odvojenom prikupljanju otpada te vodeći se načelima prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom.

Provedbom projekta povećat će se količina odvojeno prikupljenog otpada – plastike, metala, višeslojne ambalaže, stakla te papira i kartona. Vozilo će, sukladno Uputama, biti označeno i vrstama otpada koje prikuplja.

Provođenjem promotivnih aktivnosti i informiranja o održivom gospodarenju otpadom bit će obuhvaćeni svi korisnici usluga KD Čistoća d.o.o. Rijeka (ukupno 80.370 kućanstava).

Dana 28. prosinca 2020. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) u svrhu provedbe projekta: KK.06.3.1.18.0058 Nabava specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 3.602.916,67 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta (u HRK): 3.602.916,67 kn

Iznos sufinanciran od strane EU (u HRK): 1.377.216,14 kn i to je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta

Razdoblje provedbe projekta: Od 19. studenoga 2020. godine do dana završetka svih predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 18. svibnja 2022. godine

Kontakt osobe za više informacija: danijela.matejcic@cistoca-i.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr i www.razvoj.gov.hr.