Na osnovu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15) donosimo obrasce za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Cjelokupan zakonski okvir dostupan je na linku stranice Povjerenika za informiranje

Službenik za informiranje

Marina Babić-Brusić
telefon: +385 51 353 409
adresa: Dolac 14, Rijeka

Cjelokupan zakonski okvir dostupan je na linku stranice Povjerenika za informiranje