Glomazni otpad je zabranjeno odbacivati u okoliš, ostavljati na ulicama ili uz spremnike za otpad!

KD Čistoća na cijelom području djelovanja svim korisnicima nudi mogućnost besplatnog odvoza glomaznog otpada kao i mogućnost individualnog odvoza o vlastitom trošku.

Besplatni odvoz

Svim je korisnicima na cijelom području djelovanja KD Čistoća omogućen besplatan odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge.

Uz ovu uslugu, na području Grada Rijeke moguć je i odvoz glomaznog otpada putem spremnika od 5 m³ (tzv. baja). Točne lokalitete postave spremnika određuju mjesni odbori Grada Rijeke. Stoga molimo da se za lokalitete postave spremnika informirate u svojem mjesnom odboru.

Individualni odvoz o vlastitom trošku

Na cijelom području djelovanja KD Čistoća spremnik od 5 m³ za odvoz glomaznog otpada moguće je naručiti i individualno, tj. o vlastitom trošku, te u vezi istoga molimo kontaktirati komercijalnu službu na telefon 353 416, odnosno e-mail komercijala.prodaja@cistoca-ri.hr.

Za više informacija o usluzi odvoza glomaznog otpada odaberite Vašu jedinicu lokalne samouprave:

Naputak o ukrcaju otpada

u velike spremnike MOŽETE odložiti:

 • kupaonska oprema
 • podne obloge
 • namještaj i kuhinjska oprema
 • rolete, prozori
 • radijatori i sl.

u velike spremnike molimo NE odlagati*:

 • granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica
 • opasan otpad (pepeo, kemikalije, boje i lakove
 • motorna i jestiva ulja
 • predmeti koji sadrže azbest
 • gume, vozila, baterije i akumulatori
 • električni i elektronički uređaji
 • građevinski materijal (šuta)

* Besplatno ih možete zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažno dvorište na području Vaše jedinice lokalne samouprave.

Molimo korisnike naših usluga da spremnike (baje) za glomazni otpad krcaju do ruba kontejnera zapremine 5 m³. 

Primjer neispravno i ispravno odloženog glomaznog otpada:

NEISPRAVNO ODLOŽEN GLOMAZNI OTPAD

ISPRAVNO ODLOŽEN GLOMAZNI OTPAD

Rijeka

Odvoz glomaznog otpada putem spremnika od 5 m³ (tzv. baja)

Na području Grada Rijeke moguć je i odvoz glomaznog otpada putem spremnika od 5 m³ (tzv. baja).

Točne lokalitete postave spremnika određuju mjesni odbori Grada Rijeke temeljem godišnjeg programa odvoza glomaznog otpada.

Molimo korisnike da se za lokalitete postave spremnika kontaktiraju svoj mjesni odboru.

Detaljan raspored lokaliteta je dostupan na mrežnim stranicama mjesnih odbora.

Odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Kako biste ispravno poslali obrazac, molimo da ga popunite traženim podacima i spremite na svoje računalo.

Popunjeni obrazac se može dostaviti:

 • na mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr
 • poštom na adresu KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka
 • predati osobno u KD Čistoća, u šalter sali, Dolac 14

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon (051) 374 730

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Bakar

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Bakra može se podnijeti ispunjavanjem zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Kako biste ispravno poslali obrazac, molimo da ga popunjenog traženim podacima spremite na svoje računalo te pošaljete na:

email: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.bakar.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Čavle

Za odvoz glomaznog otpada s područja Čavla trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama Općine Čavle, a nadležne službe Općine Čavle će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.cavle.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Jelenje

Za odvoz glomaznog otpada s područja Jelenja trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama Općine Jelenje, a nadležne službe Općine Jelenje će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.jelenje.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Kastav

Za odvoz glomaznog otpada s područja Kastva trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama Grada Kastva, a nadležne službe Grada Kastva će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.kastav.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Klana

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja općine Klana se može podnijeti ispunjavanjem zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Kako biste ispravno poslali obrazac, molimo da ga popunjenog traženim podacima spremite na svoje računalo te pošaljete na:

email: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.klana.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Kostrena

Za odvoz glomaznog otpada s područja Kostrene trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama Općine Kostrena, a nadležne službe Općine Kostrena će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.kostrena.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Kraljevica

Za odvoz glomaznog otpada s područja Kraljevice trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama Grada Kraljevice, a nadležne službe Grada Kraljevice će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
 www.kraljevica.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.

Viškovo

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Općine Viškovo može se podnijeti ispunjavanjem zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Kako biste ispravno poslali obrazac, molimo da ga popunjenog traženim podacima spremite na svoje računalo te pošaljete na:

email: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca:

+385 51 374 730
www.opcina-viskovo.hr

Napomena: Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS) nalaze se na linku.