Poluukopani spremnici u Rijeci postavljeni su na lokalitetima Riva, u Zanonovoj ulici, na lokalitetu Rive neposredno prije križanja s Ulicom Ignacija Henckea te na Rivi Boduli. Tri su spremnika zapremine 3,0 m³ namijenjena  za odvojeno prikupljeni vrijedni otpad (staklo, papir, te zajednički za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu), a jedan spremnik zapremine 5,0 m³ za preostali miješani komunalni otpad.

Spremnici su dio mreže poluukopanih spremnika koji se postavljaju u centru grada Rijeke, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te očuvanje okoliša.

Spremnici su, kao i svi do sada, ukopani više od polovice svoje visine u tlo. Izrađeni su od polietilena visoke gustoće s ukrasnom zaštitom iznad tla. S unutarnje strane postavljena je nepropusna vreća koja se prazni po zapunjenju volumena.

Spremnici su obilježeni već prepoznatljivim vizualnim identitetom – likovima Otpadnika – kao i svi ostali spremnici za otpad na području djelovanja KD Čistoća.

Prednosti

Prednost poluukopanih spremnika je u većem kapacitetu nego onih nadzemnih, što zahtijeva rjeđe pražnjenje, odnosno značajno manju potrošnju vremena, vozila, opreme i energenata.

veći kapacitet

rjeđe pražnjenje

manja potrošnja vremena

manja potrošnja vozila

manja potrošnja opreme

Podzemnim skladištenjem osigurana je i niža temperatura koja višestruko usporava fermentaciju i razvoj uzročnika neugodnih mirisa te je kvalitetnim sustavom zatvaranja ujedno poboljšana higijena prostora, onemogućen pristup štetočinama kao i pomicanje i prevrtanje posuda, što je čest problem za vrijeme vjetrovitih razdoblja u gradu Rijeci.

Naravno, nije nevažno istaknuti da je potrebna manja površina vrijednog gradskog prostora.