Od 01.03.2022. godine, na području Općine Jelenje započelo je korištenje dodijeljenih individualnih plavih i žutih spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Na javnim površinama se nalaze zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.
Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim
prikupljanjem na Vašoj adresi.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavlja se sukladno rasporedima u nastavku:

Mape naselja s rutama odvoza otpada:

Jelenje – Kukuljani
Jelenje – Zoretići
Jelenje – Drastin
Jelenje – Brnelići

Jelenje – Baštijani
Jelenje – Lopača
Jelenje – Trnovica

Jelenje – Milaši
Jelenje – Martinovo Selo
Jelenje – Ratulje
Jelenje – Lubarska
Jelenje – Lukeži
Jelenje – Valići
Jelenje – Podkilavac
Jelenje – Jelenje
Jelenje – Dražice
Jelenje – Dražice
Jelenje – Podhum
Jelenje – Podhum
Jelenje – Podhum