Od 01.01.2022. godine, na području Općine Klana započelo je korištenje dodijeljenih individualnih plavih i žutih spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Na javnim površinama se nalaze samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.
Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim prikupljanjem na Vašoj adresi.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavlja se sukladno rasporedu u nastavku: