Gdje odložiti otpadnu odjeću, obuću i tekstil?

Otpadna odjeća, obuća i tekstil odlaže se u namjenske narančaste spremnike za odlaganje otpadne odjeće i obuće koji su smješteni na ulicama.

Na području djelovanja KD Čistoća Rijeka, građanima je na raspolaganju približno 100 posebnih, specijaliziranih spremnika za prikupljanje otpadnog tekstila kapaciteta 2 m3.

Što se događa s prikupljenim tekstilom?

Tekstil je materijal napravljen od vlakana biljnog ili životinjskog porijekla. Odvojenim sakupljanjem, odnosno recikliranjem doprinosimo zaštiti okoliša i očuvanju vrijednih prirodnih resursa.

Korišteni tekstilni materijali imaju velike mogućnosti ponovne upotrebe, ali i recikliranja pri čemu se mogu proizvesti krpe za razne namjene, zvučna i toplinska izolacija u građevinarstvu, unutarnje obloge u autoindustriji te punjenja za madrace u industriji namještaja i sl.

Osim u te spremnike, staru i neupotrebljivu odjeću i obuću, kao i ostali kućni tekstil, građani mogu zbrinuti u jednom od postojećih fiksnih i mobilnih reciklažnih dvorišta.