Gdje odložiti otpadnu odjeću, obuću i tekstil?

Otpadna odjeća, obuća i tekstil odlaže se u namjenske bijele spremnike za odlaganje otpadne odjeće i obuće koji su smješteni na ulicama.

Na području djelovanja KD Čistoća Rijeka, građanima je na raspolaganju približno 100 posebnih, specijaliziranih spremnika za prikupljanje otpadnog tekstila kapaciteta 2 m3.

Što se događa s prikupljenim tekstilom?

Tekstil je materijal napravljen od vlakana biljnog ili životinjskog porijekla. Odvojenim sakupljanjem, odnosno recikliranjem doprinosimo zaštiti okoliša i očuvanju vrijednih prirodnih resursa.

Korišteni tekstilni materijali imaju velike mogućnosti ponovne upotrebe, ali i recikliranja pri čemu se mogu proizvesti krpe za razne namjene, zvučna i toplinska izolacija u građevinarstvu, unutarnje obloge u autoindustriji te punjenja za madrace u industriji namještaja i sl.

Osim u te spremnike, staru i neupotrebljivu odjeću i obuću, kao i ostali kućni tekstil, građani mogu zbrinuti u jednom od postojećih fiksnih i mobilnih reciklažnih dvorišta.

Lokacije spremnika za tekstil, odjeću i obuću

Grad Rijeka

Naselja DRENOVA – ŠKURINJE – KOZALA

 • Cvetkov trg 2
 • Bok 34
 • Braće Hlača 11
 • Cvetkov trg 8 c
 • XIX. udarne divizije 3
 • Drenovski put 170
 • Ivana Žorža – Dom zdravlja
 • Kozala 39 – ispod škole
 • Lipa 42
 • Osječka 31 – ex. Billa
 • Osječka 74 d
 • Rastočine 8
 • Reciklažno dvorište Mihačeva draga x 3
 • Sadska – autobusna stanica
 • Save Jugo Bujkove 12
 • Save Jugo Bujkove 15
 • Škurinjskih žrtava 3
 • Tibljaška cesta 30
 • Vjenceslava Novaka 7 – preko puta

Naselja TRSAT – PEĆINE – VEŽICA – SVETI KUZAM

 • Braće Stipčić 7 – ex robna kuća Vežica
 • Brig 45, Draga
 • Drage Gervaisa 74 – vatrogasni dom
 • Drage Šćitara 17
 • Franje Belulovića 16
 • J.P. Kamova 15
 • Kalina 2, Orehovica
 • Kvaternikova 91 – autobusno okretište
 • Put Bože Felkera 13
 • Ratka Petrovića 25
 • Sveti Kuzam 13
 • Tower centar – južni ulaz, Radnička ulica
 • Tihovac 9
 • Trg Viktora Bubnja 13
 • Zdravka Kučića 12
 • Zdravka Kučića 43

CENTAR

 • Demetrova – kod carine
 • Demetrova – rotor – gat
 • Krešimirova 3a
 • Potok bb – parkiralište

Naselja SRDOČI – ZAMET – KANTRIDA – SV. NIKOLA – MLAKA – TURNIĆ

 • Andrije Mohorovičića 8
 • Avelina Turka – iznad HZZO ambulante
 • Bartola Kašića 16
 • Dobriše Cesarića 16
 • Dražička 11
 • Ede Jardasa 34
 • Franje Čandeka – kod Spara
 • Gustava Krkleca 6
 • Istarska bb – okretište Bivio
 • Ivana Ćikovića Belog 42 – okretište
 • Krnjevo 7
 • Kršnićeva 14
 • Marije Grbac 53
 • Martinkovac 143/4 – kružni tok
 • Medovićeva 21
 • Milice Jadranić 2
 • Petra Jurčića 16
 • Primorska 3c
 • Reciklažno dvorište Jože Vlahovića
 • Srdoči 57
 • Vere Bratonje 23
 • Vitomira Paje Širole 14

Grad Bakar

 • Veberova ulica 373
 • Zlobin 25 – kod igrališta

Općina Čavle

 • Centar Čavle , Čavja 36 (17) – kod društvenog doma
 • Zatrojica 2, Grobnik
 • Cernik, Trg antifašističkih boraca 1
 • Cernik, Cipica 17
 • Kosorci 33, Hrastenice
 • Frlanska Lišćevica 9, Lišćevica – kod dječjeg igrališta
 • Rakovo selo 33, ul. Visoče – kod trafostanice
 • Soboli 25
 • Pod vrh 24, Cernik

Općina Jelenje

 • Centar Dražica, Dražičkih boraca 64/7 – parkiralište
 • Reciklažno dvorište Podhum

Grad Kraljevica

 • Centar , Kalina 1 
 • Križišće, Mali Dol kod škole
 • Oštro, Milana Šenoe 2

Općina Kostrena

 • Glavani - kod vodospreme prema trim stazi
 • Kostrena, Šetalište Kostrenskih boraca bb - kod vrtića, autobusna stanica
 • Paveki, Šojska 10/4
 • Reciklažno dvorište Urinj
 • Sveta Lucija - kod groblja
 • Urinj, naselje Urinj - kod rotora

Općina Klana

 • Breza 12
 • Kalužica 51
 • Klana 179 - 186 - kod pošte
 • Klana 243, - centar kod škole na autobusnoj stanici
 • Klana 33, - centar kod Općine
 • Lisac - kod igrališta
 • Studena 4 - centar kod dućana
 • Škalnica 20e, okretište autobusa

Grad Kastav

 • Centar Kastav - Šporova jama
 • Spinčići - parkiralište kod trgovine 'Brodokomerc'
 • 111. Brigade ZNG

Općina Viškovo

 • Centar kod dječjeg vrtića, na parkiralištu
 • Dovičići - Pešćićići 22 - kod dječjeg igrališta
 • Gornji Sroki 109 - kod trgovine DND
 • Marčelji - kod društvenog doma i vrtića
 • Furićevo 13 - prije skretanja za Plodine
 • Marinići kod društvenog doma - južno od rotora
 • Viškovo 16