Zatvori
Ponedjeljak, 19. veljače 2024.

Evidencijski broj: E-JN 220/24

Građevinski radovi – izrada podloga za postavu nadzemnih spremnika za otpad

Rok za dostavu ponude: ponedjeljak, 26.02.2024. u 09:00 sati

Petak, 9. veljače 2024.

Evidencijski broj: E-JN 077/24

POTROŠNI MATERIJAL ZA SANITARNE PROSTORIJE

Rok za dostavu ponude: petak, 16.02.2024. u 09:00 sati

ZAVRŠENO Ponuditelj odabran
Srijeda, 7. veljače 2024.

Evidencijski broj: E-JN 182/24

ZAVRŠENO Ponuditelj odabran
Utorak, 16. siječnja 2024.

Evidencijski broj: E-JN 197/24

USLUGE ODRŽAVANJA DRVEĆA

Rok za dostavu ponude: utorak, 23.01.2024. u 09:00 sati

ZAVRŠENO Ponuditelj odabran
Ponedjeljak, 15. siječnja 2024.

Evidencijski broj: E-JN 216/24

ISKOP I PRIJEVOZ ZEMLJE

Rok za dostavu ponude: ponedjeljak, 22.01.2024. u 09:00 sati

ZAVRŠENO Ponuditelj odabran
Petak, 12. siječnja 2024.

Evidencijski broj: E-JN 077/24

POTROŠNI MATERIJAL ZA SANITARNE PROSTORIJE

Rok za dostavu ponude: petak, 19.01.2024. u 09:00 sati

ZAVRŠENO Poništeno
Petak, 29. prosinca 2023.

Evidencijski broj: E-JN 030/23

ELEKTRIČNA OPREMA ZA VOZILA I OSTALI ELEKTROMATERIJAL – GRUPA 2. AKUMULATORI

Rok za dostavu ponude: utorak, 09.01.2024. u 09:00 sati

ZAVRŠENO Ponuditelj odabran
Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.

Evidencijski broj: E-JN 251/23

ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: srijeda, 27.12.2023. u 09:00 sati

ZAVRŠENO Ponuditelj odabran