KD Čistoća obavlja djelatnost čišćenja i pranja javno-prometnih površina, pražnjenja košarica za otpatke, pojačano čišćenje za vrijeme održavanja javnih manifestacija, održavanje javnih WC-a i kupaonica, čišćenje plaža u ljetnom razdoblju te održavanje jesenskog i zimskog programa.

KD Čistoća d.o.o. obavlja djelatnost održavanja čistoće na području gradova Rijeke, Kastva i Kraljevice te općine Klana. Program održavanja čistoće svake se godine utvrđuje s jedinicama lokalne samouprave. KD Čistoća d.o.o. obavlja aktivnosti sukladno programima.

Održavanje čistoće obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • djelatnost čišćenja i pranja javno-prometnih površina, ručno i/ ili strojno – specijaliziranim vozilima
  • program pražnjenja košarica za otpatke u centru Rijeke kao i na autobusnim stajalištima
  • pojačano čišćenje za vrijeme održavanja javnih manifestacija
  • održavanje javnih WC-a i kupaonica
  • čišćenje plaža u ljetnom razdoblju
  • jesenski program, koji obuhvaća pojačano čišćenje ulica u širem centru Rijeke, gdje se posebno uklanja lišće s kolnika i pločnika
  • zimski program, koji sadrži plan organizacije rada pri posipavanju javnih površina, uklanjanju snijega i leda, te pijeska kojim se posipavaju javne površine

Sektor održavanja

Rukovoditelj: Thierry Randisi

telefon: +385 51 226 077
adresa: Osječka 55, Rijeka

Sektor održavanja obavlja osnovne djelatnosti Društva iz područja čišćenja objekata i površina i održavanja zelenih površina.