Svakodnevno se u našim domovima proizvodi velika količina otpada kojega se većina nas želi riješiti! Ono što nama više nije korisno, drugima predstavlja vrlo vrijednu sirovinu koja se upotrebljava za dobivanje novih proizvoda ili energije, uz istovremenu zaštitu okoliša te doprinos kvalitetnijoj budućnosti planeta.

Kako bi se sav otpad iz kućanstva pravilno zbrinuo, na ulice su smješteni eko otoci sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada. Oni nam omogućuju da korisni otpad iz vlastitog kućanstva zbrinemo na ”kućnom pragu”. Mi se rješavamo otpada, a otpad, umjesto da završi u prirodi, dalje se prerađuje za ponovnu upotrebu. Otpad trebamo odvojiti, razvrstati i prilagoditi daljnjoj upotrebi.

Zašto odvajati otpad?

Otpad je izvor sekundarnih sirovina stoga njegovim odvojenim prikupljanjem štedimo prirodne sirovine i energiju. Također, štedimo dragocjeni odlagališni prostor i smanjujemo onečišćenje vode, zraka i tla. Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Klana i Kostrena postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla te metalne, plastične i višeslojne ambalaže.

PLAVI Otpadnik – papir

Plavi otpadnik

DA, možete odložiti:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice
 • pisaći i kompjutorski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice
 • mape, kartone, kartonske kutije, kartonske
 • fascikle, valovitu ljepenku

NE, nikako ne odložiti:

 • indigo i ugljeni papir, fotografije i foto papir
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene
 • plastificirani i metalizirani papir, papirnate maramice

Prije odlaganja potrebno je:

 • kartonske kutije preklopiti i složiti tako da zauzimaju što manje prostora
 • s otpadnog papira i kartona ukloniti sve nepoželjne tvari kao što su ljepljive trake, plastika ili stiropor
 • karton ili papir ne smiju biti zauljeni ili onečišćeni na bilo koji način

Sve prikupljeno u PLAVOM OTPADNIKU završava u ponovnoj preradi kojom se sva vlakna odbačenog papira vraćaju u proizvod koji se ponovno može koristiti. Tako se čuvaju šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi skupi deponijski prostor. Recikliranjem 1 tone otpadnog papira štedimo 1 tonu drva, oko 60.000 litara vode, trošimo upola manje energije i 15 puta manje onečišćujemo otpadne vode.

NARANČASTI Otpadnik – staklo

Narančasti

DA, možete odložiti:

 • staklene boce i staklenke svih boja

NE, nikako ne odložiti:

 • prozorska, automobilska, kristalna, optička, armirana i laboratorijska stakla i staklenu vunu
 • žarulje i flourescentne svjetiljke
 • porculanske i keramičke predmete

Prije odlaganja potrebno je:

 • staklenu ambalažu adekvatno isprazniti i isprati
 • ukloniti čepove i ostale nepoželjne tvari

Staklena ambalaža prikupljena iz NARANČASTOG OTPADNIKA vrijedna je sirovina koja ima mogućnost potpunog recikliranja bezbroj puta te je stoga jedan od prioritetnih materijala kod odvojenog prikupljanja. Odvajanjem i recikliranjem staklene ambalaže osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.) te ušteda odlagališnog prostora, uz smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla, a energija ušteđena recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata.

ŽUTI Otpadnik – metal, plastika, višeslojna ambalaža

DA, možete odložiti:

 • plastiku, metal i višeslojnu ambalažu
 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu s oznakama: PE-HD, PE-LD, PP i sl.
 • boce za jestivo ulje, destiliranu vodu, sredstva za čišćenje i pranje, kozmetiku, lijekove (osim citostatika), prehrambene proizvode i sl. koje na sebi mogu imati oznake PE-HD, PE-LD, PP i sl.
 • čaše i posude za jogurte, sireve i sl. koje na sebi mogu imati oznake PS i PP
 • pjenastu ambalažu od koje se izrađuju podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu od stiropora za razne prehrambene proizvode, a na sebi mogu imati oznake EPS i sl.
 • ostale proizvode od plastike kao što su boce za napitke, čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., a na sebi mogu imati oznake PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.
 • prazne metalne doze alkoholnih i bezalkoholnih napitaka
 • prazne limenke prehrambenih proizvoda i drugi, manji metalni predmeti
 • ambalažu za mlijeko i mliječne napitke, voćne sokove, vodu, umake i pire od rajčica, juhe, pudinge, sladolede, sireve i vina

NE, nikako ne odložiti:

 • plastičnu ambalažu koja sadrži opasne tvari kao što su ostaci motornih ulja, pesticida, herbicida, otrova i sl.
 • celofan
 • cd, dvd i ploče
 • limenke s ostacima boja, lakova i ulja
 • limenke s ostacima kemikalija
 • boce i limenke zapaljivih i eksplozivnih tekućina
 • nemetalnu ambalažu
 • doze i limenke pod tlakom (sprejevi, dezodoransi)
 • višeslojnu ambalažu za lijekove

Prije odlaganja potrebno je:

 • adekvatno isprazniti od sadržaja
 • po mogućnosti isprati iznutra vodom
 • ukloniti nepoželjne tvari kao što su pluto ili plastični dijelovi
 • istisnuti zrak i složiti na način da zauzima što manje prostora

Plastika se danas koristi u gotovo svim gospodarskim granama, a naročito kao sirovina za proizvodnju ambalažnih i drugih proizvoda koje svakodnevno koristimo. Vrijeme razgradnje proizvoda od plastičnih materijala iznosi od 100 do 1000 godina te stoga recikliranjem plastike pomažemo očuvanju okoliša, ali i štitimo prirodne resurse nafte i zemnog plina. Kad se napuni ŽUTI OTPADNIK, sva prikupljena plastika reciklira se i pretvara u nove proizvode poput nove ambalaže, odjeće, vlakana ili izolacijskog materijala.

Metalna ambalaža i manji metalni predmeti prikupljeni u ŽUTOM OTPADNIKU predstavljaju veliki potencijal za ponovno iskorištenje. Sve vrste metalnog otpada mogu se više puta reciklirati, a recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije.

Višeslojna ambalaža mlijeka i mliječnih napitaka, sokova ili umaka koja se prikuplja u žutom otpadniku sastoji se od 70 % papira, 20 % polietilena i 5 % aluminija. Reciklažom višeslojne ambalaže se dobivaju vlakna za proizvodnju papira od kojeg nastaju papir za ispis, papirnate vrećice, vlaknasti papir i kutije.

ZELENI Otpadnik – preostali otpad

U zeleni spremnik odlaže se otpad koji nije namijenjen za ostale spremnike, a koji nastaje tijekom naših svakodnevnih aktivnosti.

DA, možete odložiti:

Biootpad iz kućanstva, pelene, higijenski ulošci, hladni pepeo, opušci, pluto, keramičko i porculansko posuđe, upaljači, igračke, gume za žvakanje, gumene rukavice, vrećice za usisavače

NE, nikako ne odložiti:

Opasan otpad koji može ozbiljno naškoditi zdravlju ljudi i okolišu ukoliko se ne prikuplja odvojeno u za to namijenjene posude na određenim lokacijama. U opasan otpad ubrajaju se stari lijekovi, otpadne baterije, boje, lakovi, otapala, pesticidi…

VAŽNO!

Sve ono što završava u ZELENOM OTPADNIKU ne smije biti odloženo u rasutom obliku. Stoga vas molimo da sav preostali otpad odlažete u adekvatno zatvorenim vrećicama.

Karta spremnika

Na linku se nalazi karta svih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama.