Poštovani, od 05.06.2023. godine, na području Grada Kraljevice započinje korištenje dodijeljenih
individualnih spremnika za komunalni otpad. Na javnim površinama ostati će samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.

Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim prikupljanjem na Vašoj adresi.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavljat će se sukladno rasporedu i karti ruta u
nastavku.

1 Križišće
2 Veli Dol
3 Veli Dol
4 Mali Dol
5 Mali Dol
6 Bakarac
7 Bakarac
8 Kraljevica
9 Kraljevica
10 Kraljevica
11 Kraljevica
12 Kraljevica
13 Kraljevica
14 Šmrika
15 Šmrika
16 Šmrika
17 Šmrika
18 Šmrika
19 Šmrika
20 Šmrika
21 Šmrika