Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. 

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva.

U reciklažnim dvorištima omogućeno je građanima da besplatno zbrinu svoj kućni glomazni otpad.

KD Čistoća d.o.o. trenutno upravlja s dva reciklažna dvorišta:

Reciklažno dvorište Pehlin

Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: od 10:00 do 17:00 sati
Subotom: od 08:00 do 13:00 sati

Kontakt
+385 (0)91 226 02 58

Kategorije otpada:

 • papir i karton
 • višeslojna tzv. tetrapak ambalaža
 • staklena ambalaža
 • plastika i plastična ambalaža
 • drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu
 • željezo i obojene metale
 • električne i elektroničke uređaje
 • otpadne gume
 • tekstil (odjeća i obuća)
 • biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m3)
 • građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku)

Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga

Radno vrijeme
Ponedjeljak – subota: od 08:00 do 20:00 sati

Kontakt
+385 (0)91 227 52 40

Kategorije otpada:

 • papir i karton
 • višeslojna tzv. tetrapak ambalaža
 • staklena ambalaža
 • plastika i plastična ambalaža
 • drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu
 • željezo i obojene metale
 • električne i elektroničke uređaje
 • otpadne gume
 • tekstil (odjeća i obuća)
 • biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m3)
 • građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku)
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje, tinta, toneri
 • ljepila, smole
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna)
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • fluorescentne i štedne žarulje