Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2024.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2023.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022., revizija 1

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva

Kodeks poslovnog ponašanja i etike

Odluka o kriterijima za dodjelu donacija i sponzorstva

Donacije i sponzorstva tijekom 2021. godine

Korisnik donacije/sponzorstvaIznos donacije/sponzorstvaSvrha donacije/sponzorstva
CeKaDe – udruga “Centar za kulturu dijaloga”3.000,00 kunaKampanja “Moje mjesto pod Suncem”
Šahovski klub Draga6.000,00 kunaManifestacija “Cvijet Mediterana”
Udruga Nada2.000,00 kunaNabavka opreme za potrebe KBC-a

Donacije i sponzorstva tijekom 2022. godine

Korisnik donacije/sponzorstvaIznos donacije/sponzorstvaSvrha donacije/sponzorstva
Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada4.200,00 kunaEdukativni projekt “Eko kutak 2022. godine”
Sub rosa d.o.o.20.000,00 kunaLjeto na Gradini 2022.
Šahovski klub Draga6.000,00 kunaManifestacija “Cvijet Mediterana”
Kulturno-umjetnička udruga Akt500,00 kunaRadionica oslikavanja s polaznicima srednjih škola
Udruga Dira6.500,00 kunaEdukacija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom
Udruga Nada300,00 kunaKoncert “Pjesmom za nadu”
Gradsko kazalište lutaka Rijeka30 kg kartonske ambalažescenografija za predstavu

Donacije i sponzorstva tijekom 2023. godine

Korisnik donacije/sponzorstvaIznos donacije/sponzorstvaSvrha donacije/sponzorstva
Šahovski klub Draga995,42 EURManifestacija “Cvijet Mediterana”
Udruga Nada200,00 EURManifestacija “Pjesmom za Nadu”

Donacije i sponzorstva tijekom 2024. godine

Korisnik donacije/sponzorstvaIznos donacije/sponzorstvaSvrha donacije/sponzorstva
Šahovski klub Draga1.000,00 EURManifestacija “Cvijet Mediterana”