Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj, KD Čistoća je u svibnju 2021. godine, građanima darivalo Katalog autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci. Katalog je zamišljen kao pilot projekt edukativne početnice o bioraznolikosti u urbanim sredinama, a namijenjen je svim građanima Grada Rijeke.

U katalogu je navedeno pedeset biljnih vrsta danih opisom, slikom i uz puno zanimljivosti o svakoj biljci, uključujući primjenu u tradicionalnoj ili suvremenoj medicini, korisnosti za životinje, upotrebi u tradicionalnoj kuhinji ili ugroženosti vrste. Također su dane i upute o postupanju s određenim biljnim vrstama.

Na taj način korisnici stječu posve novi uvid u naizgled obično zelenilo u svom neposrednom okolišu koje je od izuzetne važnosti za osjetljivi i krhki urbani ekosustav. Naime, bioraznolikost u urbanim sredinama danas je prepoznata kao vrlo vrijedan aspekt gradskog zelenila, a autohtone vrste iz Kataloga autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci bitan su čimbenik te bioraznolikosti.

Partner pri izradi ovoga Kataloga autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci bila je Javna ustanova “Priroda”.