KD Čistoća je tijekom prosinca pozvala sve zainteresirane građene na prijavu radova za izložbu recikliranih dizajniranih predmeta u Riperaju.

Akcija je bila osmišljena s ciljem podrške građana u njihovom nastojanju da utječu na sprječavanje nastanka otpada i poticanje ponovne uporabe.

Od pristiglih tridesetak radova odabrano je deset najboljih.

Autori radova bili su nagrađeni s po dvije ulaznice za predstavu Orašar u HNK Ivana pl. Zajca.

Radovi su bili izloženi u Riperaju od 13. do 23. prosinca.