KD Čistoća Rijeka je od 22. do 25. studenog 2021. godine u Riperaju (Ivana Zajca 20b) nizom aktivnosti obilježila Europski tjedan za smanjenje otpada (EWWR).

Europski tjedan za smanjenje otpada (EWWR) najveća je europska inicijativa koja promiče aktivnosti podizanja svijesti o održivom upravljanju resursima i gospodarenju otpadom, a 2021. godine se obilježava od 20. do 28. studenog. Na sudjelovanje u obilježavanju se potiču svi, od lokalne samouprave, privatnih poduzeća, škola, organizacija civilnog društva, kao i sami građani, a sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti smanjenja otpada, ponovnoj uporabi proizvoda te poticanju na pravilno postupanje s otpadom. Ovogodišnja glavna tema Europskog tjedna za smanjenje otpada je kružno gospodarstvo i njegova važnost za društvenu zajednicu.

Novo vrijeme za stare stvari naziv je višednevnog festivala kojim je KD Čistoća u Riperaju, kroz 5 različitih aktivnosti i tema namijenjenih za sve dobne skupine, obilježila Europski tjedan za smanjenje otpada, ponajprije s ciljem podizanja svijesti o smanjenju nastanka otpada. Ovim festivalom pridonijelo se razmjeni iskustva, vještina popravljanja te usvajanja praktičnih znanja ponovne uporabe i prenamjene koje sudionici mogu nadalje primjenjivati u svakodnevnom životu i time doprinijeti kako smanjenju otpada tako i razvijanju održivog društva.

Festivala Novo vrijeme za stare stvari održan je u Riperaju, gradskoj radionici Komunalnog društva Čistoća, namijenjenoj za besplatne popravke, a koja radi tijekom cijele godine. Riperaj je osnovan po uzoru na Repair caffe u listopadu 2019. godine, a do danas broji više od 2000 uspješno popravljenih predmeta i preko 50 održanih radionica na temu sprečavanja nastanka otpada i ponovne uporabe u svakodnevnom životu.

Program festivala Novo vrijeme za stare stvari:

22.11. – Otpad ne stvaraj, stvari popravljaj! naziv je prvog dana festivala tijekom kojeg se sudjelovanje u popravku vlastitog predmeta tijekom radnog vremena Riperaja nagradilo posebnom platnenom vrećicom.

23.11. – Drugog dana festivala u jutarnjim satima održana je interaktivna dječja predstava Udruge Mali grad s predstavom Eko patrola o pravilnom postupanju s otpadom i očuvanju našeg okoliša za polaznike programa Održivi razvoj DV Kvarner. U popodnevnim satima održana je radionica kućnog kompostiranja na kojoj su polaznici naučili kako od biootpada, čak i u kućnim uvjetima, napraviti kompost za uzgoj i njegu biljaka. Radionicu je vodila Ivana Keller, mag. ing. ekološke poljoprivrede, permakulturna dizajnerica i učiteljica vrtlarstva u Osnovnoj waldorfskoj školi u Rijeci.

24.11. – Trećeg dana festivala u goste nam je stigla pričaonica Gradske knjižnice Rijeka s edukativnom pričom i radionicom o ekologiji. Na pričaonici i radionici su sudjelovali najmlađi polaznici Vijeća mladih Benčić.

25.11. – Posljednjeg dana festivala održana je radionica pod nazivom Vrećicu speglaj i novu torbu prošetaj! na kojoj je mentorica radionice Tanja Blašković, magistrica likovne pedagogije, podučila polaznike kako kreativno reciklirati plastične vrećice te ih prenamijeniti u unikatne torbe.