Razvrstavanje otpada početni je korak u recikliranju. Razvrstati može svatko.

Razvrstavanje otpada minimalna je aktivnost koju svatko može poduzeti kako bi osigurao da što veća količina odbačenih predmeta i materijala uđe u proces recikliranja. Razvrstavanje je jednostavno, nužna je samo dobra volja.

Otpadnici

  • Žuti spremnici – metalna, plastična i višeslojna ambalaža.
  • Plavi spremnici – papir i karton.
  • Narančasti spremnici – staklena ambalaža.
  • Zeleni spremnici – preostali miješani komunalni otpad.
  • Posebni spremnici za tekstil.

Otpadnici se nalaze na cijelom području na kojem KD Čistoća gospodari otpadom te su dostupni svim korisnicima.

Mobilna reciklažna dvorišta

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Na području Grada Rijeke dostupna su dva mobilna reciklažna dvorišta i to mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom te samostalno mobilno reciklažno dvorište, a koja se prema godišnjem rasporedu nalaze na unaprijed utvrđenim lokacijama u gradu. Također, mobilno reciklažno dvorište dostupno je i korisnicima na području Grada Bakra.

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. 

Odvoz glomaznog otpada

Svim je korisnicima na cijelom području djelovanja KD Čistoća omogućen odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge. Na području Grada Rijeke moguć je i odvoz putem spremnika od 5 m³ (tzv. baja) po mjesnim odborima.

Uz navedeno, spremnik za odvoz glomaznog otpad se može naručiti i individualno, tj. o vlastitom trošku.

Recikliranje

Sav se odvojeno prikupljeni otpad, bilo onaj prikupljen u otpadnicima na ulicama, bilo da se radi o posebnim vrstama otpada prikupljenim u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima (navodimo: papir i karton, metalna, plastična i višeslojna ambalaža kao i staklo, ali i druge vrste otpada poput namještaja, drvene ambalaže, željeza i obojenih metala, električnih i elektroničkih uređaja, otpadnih guma, otpadne odjeće i obuće, baterija, akumulatora, lijekova, boja, tinti, tonera, ljepila, smole, otpadnih jestivih i motornih ulja, metalne ambalaže pod tlakom, ambalaže od opasnih tvari te fluorescentnih i štednih žarulja) predaje ovlaštenim koncesionarima na daljnje postupke oporabe.

Sav odvojeno prikupljen otpad odvozi se na daljnju obradu ovlaštenim koncesionarima na daljnje postupke oporabe.