Što je otpad?

Otpad je svaka stvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Ali, nije sav otpad smeće!

Zadatak je lak, pravilno zbrini otpad!

Ubrzani razvitak industrije te povećanje blagostanja, uz brojne prednosti, dovelo je i do povećanje količina otpada te tako uzrokovalo globalni ”ekološki” problem. Nekontrolirano i neodgovorno odložen otpad ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. Problem otpada se može riješiti samo cjelovitim sustavom gospodarenja.

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, na području djelovanja KD Čistoća d.o.o., osigurani su uvjeti koji omogućuju građanima pravilno zbrinjavanje vrijednih vrsta otpada, kao i zbrinjavanje problematičnog otpada iz kućanstva. Pravilnim zbrinjavanjem otpada se štedi energija i prirodni resursi, a ujedno smanjuje količina otpada koja završava na odlagalištu i onečišćuje okoliš.

Kako pravilno zbrinuti otpad koji nastaje u kućanstvu?