U četvrtak, 15. listopada 2020. godine za korisnike s područja Općine Kostrena je otvoreno Reciklažno dvorište Urinj. Reciklažno dvorište, površine 959 m2, izgrađeno je uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka. U njemu su smještena 32 spremnika za različite vrste otpada, vaga, uredski kontejner i dva parkirna mjesta, od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom. Reciklažnim dvorištem Urinj upravlja KD Čistoća.

Reciklažno dvorište Urinj otvoreno je za korisnike ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati, srijedom i četvrtkom od 13 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.

Reciklažno dvorište Urinj, kao i druga reciklažna dvorišta kojima upravlja KD Čistoća, predstavlja važnu sastavnicu u svrhu osiguranja prikladnog zbrinjavanja odvojeno prikupljanog otpada, naročito posebnih kategorija otpada iz kućanstva, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta besplatna je za korisnike.

Projektom reciklažnog dvorišta želi se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koji će završiti na odlagalištu. Ukupna vrijednost reciklažnog dvorišta iznosi 3,5 milijuna kuna, od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Foto: www.kostrena.hr