Obavještavamo korisnike da od ponedjeljka 5. listopada 2020. godine započinje korištenje individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad na području općina Čavle i Jelenje.

Pražnjenje individualnih zelenih spremnika na području Općine Čavle će se obavljati jednom tjedno prema sljedećem rasporedu:

  • ulice označene ZELENOM BOJOM ponedjeljkom
  • ulice označene PLAVOM BOJOMutorkom
  • ulice označene ŽUTOM BOJOMčetvrtkom
  • ulice označene CRVENOM BOJOMpetkom

Pražnjenje individualnih zelenih spremnika na području Općine Jelenje će se obavljati jednom tjedno prema sljedećem rasporedu:

  • ulice označene CRVENOM BOJOMponedjeljkom
  • ulice označene PLAVOM BOJOMčetvrtkom

Molimo korisnike da u dane odvoza, kada je njihova ulica na programu, svoj zeleni spremnik postave najkasnije do 07.00 sati na javnoprometnu površinu označenu bojom na karti zaprimljenoj uz obavijest o početku korištenja ove usluge, na dio koji je najbliži i najdostupniji stambenom objektu korisnika. Vozilo KD Čistoća će prolaziti samo označenim rutama, tako da spremnici koji ne budu postavljeni uz trasu neće biti ispražnjeni.

S početkom korištenja individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad, povući će se postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad s javnih površina.

S obzirom da se naplaćuje isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada, svaki korisnik može utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada će se i nadalje nalaziti na istim javnim površinama kao i do sada.

Ističemo da su korisnici dužni voditi brigu o vlastitom zelenom spremniku te ga u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje spremnika.

Nepropisno odložen otpad i otpad ostavljen na javnoj površini neće se preuzimati, već će biti prijavljen nadležnim službama općina Čavle i Jelenje.

Molimo sve korisnike koji još nisu preuzeli svoje zelene spremnike da to učine na lokaciji Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga, Mihačeva draga 37, Rijeka, radnim danom od 08.00 do 18.00 sati. Molimo korisnike da ponesu kupon, osobnu iskaznicu ili odrezak posljednjeg računa.