U četvrtak, 1. listopada 2020. u Podhumu je svečano otvoreno Reciklažno dvorište Podhum, najveći projekt gospodarenja otpadom na području Općine Jelenje, ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna. Reciklažno dvorište Podhum otvorili su načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja i direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan.

Reciklažno dvorište Podhum se prostire na gotovo dvije tisuće četvornih metara i njime upravlja Komunalno društvo Čistoća.

Za korisnike počinje raditi od ponedjeljka 5. listopada 2020. te će biti na raspolaganju šest dana u tjednu, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 13 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.

Načelnik Marčelja je naglasio kako će projektom reciklažnog dvorišta biti ustrojen sustav održivog razvoja gospodarenja otpadom na području Općine Jelenje te će se ovim objektom riješiti problem odlaganja krupnog otpada na javnim površinama.

Direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan podsjetila je i na činjenicu kako od 5. listopada na području Općine Jelenje započinje i individualno prikupljanje miješanog komunalnog otpada. S početkom korištenja individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad povući će se postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad s javnih površina. Direktorica Kukuljan je također najavila kako se tijekom 2021. godine očekuje nadogradnja sustava individualnim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada.

Reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja prikladnog zbrinjavanja odvojeno prikupljanog otpada, posebice problematičnog otpada iz kućanstva, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta besplatna je za korisnike.

Reciklažno dvorište Podhum kapitalni je projekt za koji je Općina Jelenje ugovorila dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.486.011,05 kuna, od čega 85 posto sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Općina Jelenje iz vlastitih sredstava.

Foto: riportal.net.hr