Na području Općine Viškovo počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Viškovo će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati sukladno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo da Vaš zeleni spremnik preuzmete bez naknade na lokaciji saniranog odlagališta neopasnog otpada Viševac, Kapiti BB, Viškovo (od kružnog raskrižja kod Plodina prema novoj cesti), u razdoblju od 14.12.2020. do 23.01.2021. godine, i to od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati, a subotom od 08.00 do 13.00 sati.

Napomena: 25.12., 26.12., 01.01. te 06.01. nema podjele spremnika zbog blagdana.

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI PEČAT POSLOVNOG SUBJEKTA I KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu, uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

PRILOZI: