Postavom pametnih solarnih spremnika KD Čistoća želi podići svijest o odvajanju i ispravnom postupanju s otpadom, ali i kvalitetu javnog prostora

Komunalno društvo Čistoća Rijeka je u utorak 15. prosinca 2020. godine u 11:00 sati na Korzu, ispred zgrade gradskog poglavarstva Grada Rijeke, Korzo 16, predstavilo pametne solarne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

Podsjećamo da je tijekom lipnja 2019. godine na području djelovanja KD Čistoća postavljeno 12 pametnih spremnika, čijem su atraktivnom izgledu značajan doprinos dali riječki umjetnici svojim jedinstvenim likovnim rješenjima.

S ciljem nadogradnje postojeće usluge prikupljanja otpada, KD Čistoća d.o.o. je postavilo 5 novih pametnih spremnika na području centra grada i to Trpimirovoj ulici i na Rivi (na autobusnim postajama), na Gatu Karoline Riječke, na Trgu 111. brigade Hrvatske vojske te na Klobučarićevom trgu.

Pametni spremnici su modularni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog i vrijednog, reciklabilnog otpada. Pametni spremnici imaju ugrađene senzore popunjenosti te podatke u realnom vremenu šalju u upravljački softver, čime je omogućeno da sami dojavljuju potrebu za pražnjenjem. Pametni spremnici također imaju prešu koja komprimira otpad te se time omogućuje odlaganje višestruko veće količine otpada no što je to moguće u uobičajenim košaricama ili spremnicima. Svu energije koja im je potrebna za rad pametni spremnici dobivaju izravno od Sunca pomoću fotonaponskog panela smještenog na vrhu tijela spremnika.

Rezultati napredne tehnologije su značajne uštede u vremenu, ljudskim resursima kao i energentima te doprinos smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš.

Implementacijom pametnih spremnika povećava se količina vrijednog otpada koji se može koristiti kao sekundarna sirovina te se smanjuje potreban broj pražnjenja zbog već ranije navedenih karakteristika spremnika. Time se postižu i uštede u vremenu, ljudskim resursima, energentima te se doprinosi smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš. Zahvaljujući dizajnu ladice za odlaganje otpada jedinice za miješani komunalni otpad spriječen je utjecaj vjetra i životinja na razbacivanje otpada, a pomoću sustava dojave pametni spremnici se pravovremeno prazne te javne površine tako ostaju čiste i uredne.

Kao posebnu, dodanu vrijednost, pametni spremnici nude mogućnost prilagodbe izgleda postavom vizuala ili edukativnih poruka na vidljive površine zbog čega imaju istovremeno imaju edukativnu ulogu, a mogu biti, kao na primjeru pametnih spremnika KD Čistoća, nedvojbeno zanimljiv i atraktivan element urbane opreme.

Vezano uz likovna rješenja novih pametnih spremnika, KD Čistoća je tijekom kolovoza 2020. godine provelo natječaj za odabir najboljih likovnih rješenja. Natječaj je bio otvoren svim zainteresiranim građanima, na njega je pristiglo ukupno 47 radova, a predselekcijom i glasovima publike putem  virtualne izložbe odabrano je 20 najboljih likovnih rješenja.

Ona likovna rješenja koja su osvojila najviše glasova publike odabrana su za oslikavanje prve faze postave pametnih spremnika, a to su radovi: Biciklistica autorice Tine Radosavljević; Dizalice autorice Ariane Sušanj; Octopus autorice Hane Dutina; Reciklirajmo u gradu koji teče autorice Nore Vlaše i Voli svoj grad – misli zeleno autorice Mirte Tomulić.

Na kraju, cjelokupni je projekt osmišljen s ciljevima poticanja zajedničke svijesti o ispravnom postupanju s otpadom, jedinstvenog vizualnog brendiranja komunalne opreme, te, konačno, sudjelovanja građana u promišljanju i stvaranju suvremene održive zajednice.