Poštovani korisnici,

kako bismo sačuvali Vaše zdravlje te smanjili mogućnost širenja koronavirusa, ljubazno molimo da i u narednom razdoblju izbjegavate dolazak u naše službene prostore. Ostajemo Vam na raspolaganju sa svim našim uslugama te molimo da do daljnjega svu komunikaciju obavljamo telefonskim putem ili elektroničkom poštom.

Za komercijalne upite koristite e-mail za korisnike fizičke osobe komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr za poslovne korisnike.

Sve ostale upite možete proslijediti na e-mail cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr ili info@cistoca-ri.hr koji će biti proslijeđeni nadležnim službama.

Ukoliko nam određenu dokumentaciju niste u mogućnosti dostaviti elektroničkom poštom ili se radi o dokumentaciji koju nije moguće dostaviti na ovaj način, možete nam je poslati poštom ili osobno ubaciti u označenu kutiju koja se nalazi na porti kod naših ulaznih vrata na adresi Dolac 14, Rijeka.

Također, zbog povećanog broja zaprimljenih mailova i smanjenog broja radnika, molimo za strpljenje u čekanju odgovora. Na sve elektroničke poruke će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Čuvajmo jedni drugima zdravlje te molimo da pratite uputstva i preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite RH https://civilna-zastita.gov.hr/ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.