Na području Općine Viškovo počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Viškovo će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 60 litara za kućanstva do 1 člana, od 80 litara za kućanstva s 2 člana, od 120 litara za kućanstva od 3 do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova.

Individualni zeleni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo da Vaš zeleni spremnik preuzmete bez naknade na lokaciji saniranog odlagališta neopasnog otpada Viševac, Kapiti BB, Viškovo (od kružnog raskrižja kod Plodina prema novoj cesti), od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati, a subotom od 08.00 do 13.00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • od 14.12. do 19.12. naselje Marinići (Marinići, Straža)
  • od 21.12. do 26.12. naselje Marinići (Bezjaki, Blažići, Draga, Lučinići, Mučići, Petrci, Plasi, Stupari, Štefani, Trampov Breg, Turkovo)
  • od 28.12. do 02.01. naselje Marčelji (Benaši, Garići, Ilovca, Klići, Marčelji,  Mavri, Melišća, Pogled, Vršak, Vrtače)
  • od 04.01. do 09.01. naselje Kosi (Ferenci, Kosi) i naselje Sroki (Donji Sroki, Gornji Sroki, Kulići, Pešćićići, Valjani)
  • od 11.01. do 16.01. naselje Mladenići (Biškupi, Brtuni, Bujki, Mladenići, Trtni) i naselje Saršoni (Benčani, Globići, Lučići, Marićeva Draga, Ronjgi,  Saršoni, Skvažići, Zorzići)
  • od 18.01. do 23.01. naselje Viškovo (Brnasi, Donji Jugi, Dovičići, Furićevo, Gornji Jugi, Juraši, Kapiti, Milohni, Široli, Viškovo, Vozišće)

Napomena: 25.12., 26.12., 01.01. te 06.01. nema podjele spremnika zbog blagdana.

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

PRILOG: