Na području Općine Kostrena počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Kostrena će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstva biti će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva i to od 80 litara (do 2 člana kućanstva), 120 litara (od 3 do 4 člana kućanstva) i 240 litara (5 i više članova kućanstva).

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo korisnike da preuzmu svoj zeleni spremnik bez naknade na lokaciji ‘Reciklažno dvorište Urinj’, Urinj 50a, koje se nalazi uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u rafineriju nafte Kostrena, radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, u razdoblju:

  • od 14.09. do 19.09. – Ulica Glavani, Ulica Ive Šodića, Ulica Martinšćica, Ulica Mažeri, Ulica Sveta Lucija, Ulica Šodići, Ulica Šubati, Ulica Vrh Martinšćice
  • od 21.09. do 26.09. – OSTALI

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

PRILOZI: