KD Čistoća d.o.o. Rijeka je 31. srpnja 2020. godine objavilo natječaj za odabir najboljih likovnih rješenja za nove pametne spremnike. Natječaj je trajao do 26. kolovoza te je pristiglo 47 kreativnih i inovativnih likovnih rješenja. Predselekcijom je odabrano 20 najboljih koji su dostupni u nastavku u sklopu virtualne izložbe na kojoj upravo Vi možete odabrati svoje favorite.

Svoj glas možete dati za najviše 5 radova.

5 radova koji osvoje najviše glasova će se prvi aplicirati na pametne spremnike, a ostali radovi će biti aplicirani u sljedećim fazama implementacije pametnih spremnika.

Napomena za glasanje: odaberete najviše 5 radova i na kraju u predviđeni okvir upišete svoj e-mail te kliknete “pošalji”


Glasanje je završeno 4.9.2020. u 24:00 sata.