S ciljem nadogradnje sustava prikupljanja otpada KD Čistoća uvodi pilot projekt u sklopu kojeg su se tijekom 24. rujna 2021. godine, na 10 lokacija na području grada Rijeke postavili specijalizirani spremnici za prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva.

Postavom spremnika za sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva korisnicima se pruža dodatna mogućnost odlaganja ove posebne kategorije otpada čime se doprinosi kako očuvanju okoliša i zdravlja ljudi tako i poticanju visokokvalitetnog recikliranja s ciljem ponovne uporabe ove vrijedne sirovine.

Ciljevi i prednosti

Sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva doprinosi djelovanju sustava oporabe otpadnog jestivog ulja. Naime, otpadna jestiva ulja su bio razgradiva i čine neopasan otpad te su vrijedna sirovina za proizvodnju bio dizela.

Neki od ciljeva sakupljanja otpadnog jestivog ulja iz kućanstva:

  • Pravilnim odlaganjem rasterećuje se kanalizacija, komunalno odvođenje otpadnih voda, kao i instalacije i cjevovodi u domaćinstvu.
  • Jednostavno rukovanje kod kuće i postava spremnika za sakupljanje otpadnog jestivog ulja u blizini korisnika čine zaštitu okoliša vrlo jednostavnom.
  • Prikupljeno otpadno jestivo ulje za kuhanje održiva je sirovina za proizvodnju biogoriva i na taj način pridonosi smanjenju emisije CO2.

Postupak korištenja spremnika za otpadno jestivo ulje iz kućanstva

Postupak sakupljanja otpadnog jestivog ulja u kućanstvu:

  • Ulijevanje otpadnog jestivog ulja u korištenu plastičnu bocu
  • Kada se napuni bocu do kraja, potrebno ju je dobro zatovriti i odložiti u specijalizirani spremnik na najbliže dostupnoj lokaciji

U spremnike je dopušteno odlaganje: korištenog ulja za kuhanje (ulje iz friteze, ribljih konzervi) i pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja. Nije dopušteno odlaganje: motornog ulja, otpadnog ulja i maziva te majoneze, masti i maslaca.

Lokacije spremnika

području grada Rijeke predlaže se postava specijaliziranih spremnika za otpadno jestivo ulje iz kućanstva na 10 lokacija. Spremnici će se postavljati unutar zone ekootoka uz postojeće specijalizirane spremnike za tekstil.

Lokacije postavljenih spremnika za otpadno jestivo ulje iz kućanstva:

1. MO Drenova – Cvetkov trg, istočno od k.br. Brce 14

2. MO Škurinje – Sadska ulica, križanje s Ive Lole Ribara

3. MO Brašćine Pulac – Autobusno stajalište Kapitanovo

4. MO Trsat – Drage Šćitara kod k.br. 17

5. MO Podvežica – Drage Gervaisa kod k.br. 74

6. MO Gornja Vežica – Ratka Petrovića kod k.br. 27

7. MO Grbci – Primorska kod k.br. 3c, autobusno stajalište

8. MO Sveti Nikola – Medovićeva nasuprot k.br. 21

9. MO Podmurvice – Franje Čandeka – autobusno stajalište Čandekova, južni ulaz k.br. Cavtatska 2

10. MO Srdoči – Gustava Krkleca nasuprot k.br. 6

Na području Grada Rijeke, otpadna jestiva ulja iz kućanstva mogu se  zbrinuti i u mobilnim reciklažnim dvorištima te u Reciklažnom dvorištu Mihačeva draga i Jože Vlahovića.