S ciljem edukacije i informiranja građana o uvođenju novog individualiziranog sustava prikupljanja otpada izrađen je edukativno-informativni spot.

Nakon nadogradnje sustava na području riječkog prstena, KD Čistoća nastavlja nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada i u Rijeci gdje se sukcesivno uvodi individualizirani sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“. Na taj će način svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

S obzirom na složenost procesa uvođenja novog sustava, cilj je edukativno-informativnog spota krajnjim korisnicima predstaviti način na koji će se novi individualizirani sustav prikupljanjanja otpada „od vrata do vrata“ odvijati te što će on za njih predstavljati.

O sustavu prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ u Rijeci

Individualizacija sustava prikupljanja otpada provedena je u 8 jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom (gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo), a od travnja 2021. sukcesivno se, po mjesnim odborima, provodi i na području Grada Rijeke.

Individualizacija sustava se provodi na različite načine, ovisno o tome radi li se o obiteljskim kućama ili o višestambenim zgradama. Tako su korisnicima u obiteljskim kućama bez naknade dodijeljeni individualni spremnici za otpad odgovarajućeg volumena koje su između dvaju pražnjenja smješteni na za to prikladno mjesto unutar dvorišta obiteljske kuće. Domaćinstva su opremljena s tri spremnika, zelenim za miješani (preostali) komunalni otpad, plavim za papir, te žutim spremnikom za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Korisnici, osim spremnika, imaju i točne termine pražnjenja zaduženih spremnika kao i rutu prolaska vozila KD Čistoća kojem se spremnici predaju na pražnjenje. Važno je istaknuti da korisnici samostalno odlučuju o broju pražnjenja spremnika, što znači da pravilnom odvajanjem vrijednih vrsta otpada sami utječu i na visinu mjesečnog računa.

Korisnici koji žive u višestambenim zgradama koristit će jedan ili više zajedničkih spremnika kojima će pristup (putem ključa/ kartice) imati samo stanari kojima su spremnici namijenjeni.

Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova pojedinih kućanstava, određen je potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Pristup spremnicima je omogućen samo korisnicima zgrada kojima su spremnici namijenjeni pa se u skladu s konkretnom situacijom na terenu odabire i optimalan način pružanja usluge za svaku višestambenu zgradu, što znači lokaciju, tip spremnika kao i način zaštite od neovlaštenog korištenja.

Uvođenjem individualiziranog, odnosno sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, svi se spremnici, izuzev onih za staklo i tekstil, povlače s javnih površina.

Ovo unapređenje sustava gospodarenja otpadom, osim što omogućava građanima upravljanje vlastitim otpadom, očekivano potiče značajan rast količina i kvalitetu odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

Kako je cijeli proces implementacije novog sustava prikupljanja otpada složen, tako zahtijeva mnogo edukacije, suradnje i razumijevanja svih dionika sustava.