U petak, 24. rujna 2021. godine KD Čistoća je u sklopu jesenskog sajma na mostu ispred Hotela Continental sudjelovala akcijom dijeljenja sadnica – trajnica zainteresiranim građanima, a koje su tijekom ljeta ukrašavale gradske cvjetne gredice. Radi se o otpornim višegodišnjim cvatućim trajnicama i ukrasnima travama. Sve te biljke mogu još niz godina ukrašavati balkone, vrtove i okoliše zgrada, a sve  s ciljem doprinosa ekološkoj održivosti urbane sredine.

Također, u želji da se osvijesti važnost biljaka u urbanoj sredini KD Čistoća je dijelila i priručnik o autohtonom bilju grada Rijeke koji je proizašao iz suradnje KD Čistoće i Javne ustanove Priroda. U njemu građani mogu doznati sve o samoniklim biljkama koje susreću u urbanom zelenilu, njihovoj važnosti za ljude i životinje, te kako se pojedine vrste koriste u tradicijskoj medicini ili kulinarstvu.

Odaziv građana već tradicionalnoj akciji je odličan, a posebno veseli posjet polaznika skupine za održivi razvoj dječjeg vrtića Kvarner čije dvorište će također krasiti donirane biljke.