Kako bi zajednički skrenuli pozornost na uredan i uređen okoliš u kakvom možemo živjeti ako se svi skupa pridržavamo pravila, KD Čistoća i Grad Rijeka poduzeli su veliku jesensku akciju čišćenja.

Moto akcije je – zajedno do urednog i čistog grada – a u navedenoj akciji, koja je započela u ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine, KD Čistoća u sljedećih će 10-ak dana pokupiti nepropisno odložen otpad na području grada i posebno urediti zone dječjih igrališta, odmorišta i sportskih terena.

Radi se o čišćenju i uređenju zona na kojima neodgovorni pojedinci nepropisno odlažu krupni otpad i time nagrđuju izgled grada.  

Cilj je ove akcije apelirati na takve neodgovorne građane i osvijestiti činjenicu da grad može biti uredan onoliko koliko se svaki građanin trudi sudjelovati u njegovoj urednosti i čistoći.

Naime, nepropisno odlaganje otpada predstavlja veliki problem na riječkim ulicama. Neodgovorni pojedinci nerijetko ostavljaju svoj stari namještaj, opremu za stan pa čak i građevinski otpad ili orezano zelenilo pored spremnika za otpad umjesto da koriste dostupne i besplatne načine zbrinjavanja otpada. Naime, svi su građani u mogućnosti naručiti odvoz glomaznog otpada do 2 m3 na kućnom pragu, a na raspolaganju su svima i tri fiksna i dva mobilna reciklažna dvorišta na području Rijeke.

Neodgovorno nepropisno odlaganje otpada nagrđuje okoliš i stvara ružnu sliku grada u cijelosti, a ujedno se kod dijela građana stvara pogrešan dojam da je takvo odlaganje prihvatljiv način “rješavanja” vlastitog otpada. KD Čistoća, osim redovnog rada na zbrinjavanju i uklanjanju otpada, svakodnevno uklanja i takav nepropisno odložen otpad. Njega na mjesečnoj razini ukloni više stotina kubnih metara. To predstavlja i značajan trošak i odlijev financijskih sredstava koja bi mogla biti iskorištena na puno korisnije načine u cilju zajedničkog dobra za sve građane, a ne za saniranje posljedica neodgovornih pojedinaca.

Upravo kako bi skrenuli pažnju svih građana na ovaj problem koji uzrokuju neodgovorni pojedinci, KD Čistoća u suradnji s Gradom Rijekom poduzima ovu akciju jednokratnog, intenzivnog i sveobuhvatnog čišćenja nereda u zonama oko spremnika na području čitavog grada Rijeke.

Predviđa se da će se u akciji prikupiti velike količine raznovrsnog otpada, a po završenoj akciji sve će te zone oko spremnika osvanuti uredne i čiste.

No, konačni cilj ove jednokratne aktivnosti jest osvijestiti kod dijela građana u kojoj mjeri mogu pridonijeti stvaranju uredne slike grada. Zone oko i u blizini spremnika za otpad mogu izgledati uredne i čiste ukoliko svi zajedno odgovornim ponašanjem održavamo takvo uredno stanje, otpad bacamo u spremnike, a krupni otpad zbrinjavamo na dostupne načine.  

Akcija Čistoće i Grada Rijeke obuhvatit će i pojačane aktivnosti uređenja zona dječjih igrališta, odmorišta i sportskih terena. Te su površine jako važne za ugodan boravak građana na otvorenom stoga su tijekom cijele godine u programu redovnog čišćenja. U tijeku su prve velike jesenske kiše, što dovodi do pojačanog rasta korova i druge vegetacije. Plan je ovom akcijom obuhvatiti sve već spomenute sadržajne zone. Tako će se obaviti kemijsko tretiranje korova i njegovo mehaničko uklanjanje. Po potrebi, uredit će se okolna vegetacija te očistiti neposredni okoliš. Naime, iskustvo na terenu je pokazalo da su te zone mjesto okupljanja građana u večernjim satima, što posljedično dovodi do veće količine nepropisno odloženog ambalažnog otpada, prekrcanih košića, razbijenog stakla, čepova i opušaka. Iako se navedene površine redovno čiste, ne održavaju se sve istim intenzitetom što povremeno stvara ružnu sliku, naročito nakon vikenda. Cilj je ove akcije osvijestiti važnost odgovornog ponašanja i prema površinama kojima je osnovna namjena igra, rekreacija i boravak na otvorenom.

U okviru ove velike jesenske akcije čišćenja, Čistoća i Grad Rijeka poručuju: podržite nas i doprinesite ovoj akciji svojim odgovornim ponašanjem. Jedino ćemo na taj način svi zajedno stvoriti uredniji i čišći grad.