Poštovani korisnici, u ponedjeljak 11. travnja 2022. godine je ponovno otvoreno Reciklažno dvorište Viškovo, a kojim ubuduće upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Uz navedeno, Reciklažno dvorište Viškovo ima i novo radno vrijeme i to: ponedjeljkom, utorkom i petkom od 08.00 do 15.00 sati, srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.00 sati te subotom od 08.00 do 13.00 sati.

Reciklažno dvorište Viškovo, kao i druga reciklažna dvorišta kojima upravlja KD Čistoća, predstavlja važnu sastavnicu u svrhu osiguranja prikladnog zbrinjavanja odvojeno prikupljanog otpada, naročito posebnih kategorija otpada iz kućanstva, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta besplatna je za sve korisnike iz kategorije kućanstva.