22. ožujka 2022. godine je započela provedba projekta Mobilni eko kutak 2022. u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada i KD Čistoća.

Projekt uključuje ciklus edukativnih predavanja i izložbu plakata  s eksponatima na temu održivog gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i promocije zdravlja, a namijenjena su svim osnovnim školama s područja grada Rijeke i riječkog prstena. Prvi ciklus predavanja će obuhvatiti sve osnovne škole grada Rijeke te će trajati do lipnja 2022. godine, dok će drugi dio ciklusa obuhvatiti osnovne škole riječkog prstena, a planira se provesti tijekom školske godine 2022./2023.

Edukativna predavanja provodit će predstavnici KD Čistoća i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, a održavat će se u Riperaju i u osnovnim školama.

Naši prvi posjetitelji u sklopu ovog projekta su polaznici 6. razreda OŠ Pećine iz Rijeke.