Na području Grada Bakra nastavlja se nadogradnja sustava prikupljanja komunalnog otpada. Korisnicima
na području Grada Bakra će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za kućanstva do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova.

Molimo da Vaše spremnike preuzmete bez naknade radnim danom od 10.00 do 17.00 sati, a subotom od 08.00 do 13.00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • od 28.03. do 09.04.2022. – na lokaciji HRELJIN – DOM KULTURE, Hreljin 119, 51226 Hreljin, naselja ZLOBIN i HRELJIN
  • od 11.04 do 23.04.2022. – na lokaciji PRAPUTNJAK – DOM KULTURE, Praputnjak 158A, 51225 Praputnjak, naselja KRASICA i PRAPUTNJAK
  • od 25.04. do 07.05.2022. – na lokaciji KUKULJANOVO – DOM KULTURE, Kukuljanovo 205B, 51227 Kukuljanovo, naselja KUKULJANOVO, ŠKRLJEVO, PLOSNA i PONIKVE
  • od 09.05 do 14.05.2022. – na lokaciji BAKAR – DOM KULTURE, Primorje 39, 51222 Bakar, naselje BAKAR
  • 18.04.2022. – nema podjele spremnika zbog blagdana.

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

Prilog:

O početku korištenja individualnih plavih i žutih spremnika i točnom danu odvoza reciklabilnih vrsta otpada bit ćete pravovremeno pisano obaviješteni.

Korisnici koji još nisu preuzeli svoje individualne zelene spremnike u predviđenim terminima, iste mogu preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga, Mihačeva draga 37 u Rijeci, od ponedjeljka do subote od 08.00 do 20.00 sati.

Molimo korisnike da ponesu svoje kupone, osobnu iskaznicu vlasnika ili odrezak računa KD Čistoća.

Za sve dodatne informacije (rješavanje statusa korisnika, promjena korisnika, promjena podataka o članovima kućanstva i sl.), korisnici se mogu javiti u komercijalnu službu KD Čistoća:

  • osobno na adresi Dolac 14, Rijeka, svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 7.00 do 12.00h,
  • telefonski na brojeve 353-400, 353-402 ili 353-403,
  • putem e-maila na komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr (kućanstva) ili komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr (poslovni korisnici).