Od 17. ožujka 2020. godine ograničava se rad sa strankama u poslovnim prostorijama na adresi u Rijeci, Dolac 14, na način da se:

  • stranke u šalter sali primaju u razdoblju od 7.00 do 12.00 sati,
  • određuje kontrolirani ulazak u šalter salu na ulaz iz Ulice Erazma Barčića,
  • određuje kontrolirani ulazak za ostale stranke u upravnu zgradu na ulaz u Ulici Dolac 14.

Ostala poslovna komunikacija odvijat će se isključivo putem elektroničke pošte, telefona i telefaksa.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 17. ožujka 2020. godine do opoziva.