U skladu s uputama dobivenima od Županijskog stožera civilne zaštite i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u postupku je prilagođavanje poslovanja tvrtke KD Čistoća d.o.o. novonastaloj situaciji u borbi protiv daljnjeg širenja koronavirusa.

Sve redovne službe na odvozu otpada, na održavanju čistoće kao i održavanju zelenih površina rade redovito, no sukladno predloženim mjerama pojačanog opreza.

Molimo korisnike da slijede ove upute:

  • odgoditi osobni dolazak u prostore tvrtke KD Čistoća d.o.o.
  • komunicirati telefonom, e-mailom ili faksom s traženim odjelom ili službom

Pozivamo na redovito praćenje obavijesti Nacionalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a.

KD Čistoća d.o.o. Rijeka prilagodit će svako daljnje postupanje prema dnevnim uputama nadležnih tijela te ćete o njima biti pravovremeno obaviješteni.

Za sve informacije o radu naših službi i eventualne upite, dostupan je e-mail info@cistoca-ri.hrcistoca.rijeka@cistoca-ri.hr, telefon (051) 353 409 ili besplatni infotelefon 0800 99 99 00.